Muzykoterapia i rytmikoterapia w Łódzkiem!

i

Autor: mat.Urząd Marszałkowski w Łodzi

Muzykoterapia i rytmikoterapia w Łódzkiem!

2022-05-24 17:00

Muzyka klasyczna będzie tu koić nie tylko dusze, ale też ciała. Akademia Muzyczna w Łodzi zaplanowała wiele nietypowych koncertów w regionie.

Studenci i wykładowcy będą popularyzować muzykę, ale również edukować i wykorzystywać elementy rytmikoterapii i muzykoterapii, by wspomagać osoby dotknięte różnymi chorobami.

Te koncerty są tak pomyślane, by aktywizować publiczność, zatem zachęcenie do wspólnego śpiewu, zachęcenie do wspólnego tańca, zagadki muzyczne, szarady, także edukacja czyli na przykład pokazanie instrumentarium - mówi Barbara Dominiak z Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej.

Jaki wpływ ma muzykoterapia na osoby chore?

Muzykoterapia może być stosowana u osób chorych i zdrowych, to zależy od tego czego ktoś potrzebuje. Dla osób po udarze jest przydatna dla usprawniania ich funkcjonowania, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla poprawy ich funkcjonowania i socjalizacji w społeczeństwie. Dla chorych onkologicznie ważnym aspektem jest aspekt pracy ze stresem, z tą bardzo trudną sytuacją zdrowotną w jakiej się znaleźli. A dla osób zdrowych muzykoterapia jest po to, by lepiej radzili sobie ze stresem, by nauczyli się kontrolować swoje emocje i by lepiej je zrozumieli -mówi Bartłomiej Tarkowski z Pracowni Muzykoterapii AM w Łodzi.

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z Akademią Muzyczną w Łodzi. Uczelnia dostanie od Urzędu Marszałkowskiego 100 tys złotych na organizację specjalnych koncertów w regionie.