Jak zmienić kategorię wojskową? Podpowiadamy, w jakich sytuacjach można to zrobić

i

Autor: Wikipedia Żołnierze WOT podczas przysięgi wojskowej

Porady

Jak zmienić kategorię wojskową? Podpowiadamy, w jakich sytuacjach można to zrobić

2023-03-24 15:48

Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza powołać 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe, a także do 17 128 osób do służby zawodowej. Pierwsze wezwania na miesięczne ćwiczenia wojskowe już zostały rozesłane. Trafiają do mężczyzn, którzy nie mieli wcześniej żadnego kontaktu z wojskiem. Podpowiadamy, czy można zmienić kategorię wojskową oraz jak można to zrobić.

MON wysyła wezwania do wojska

MON zamierza w 2023 r. powołać do 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe, a także do 17 128 osób do służby zawodowej. Taka informacja została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W projekcie rozporządzenia autorstwa MON można przeczytać, że  do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej powołanych zostanie do 17 128 osób. Przewidziano też powołanie maksymalnie 200 tys. osób na ćwiczenia. Z tej liczby limit 38 tys. dotyczy żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (tj. odbyli służbę lub szkolenie wojskowe), a limit 28 580 osób w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym w trakcie kształcenia.

Ten ostatni limit dotyczy też osób "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)". Jak napisano, chodzi o ochotników niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat, a także osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju oraz osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały. 

Wezwania na ćwiczenia już są rozsyłane. Trafiają do osób, które nie miały żadnego kontaktu z wojskiem. Niektórzy z powołanych nie kryją swojego zaskoczenia. Jedną z takich osób jest mężczyzna z Sieradza, który opisał swoją sytuację na portalu wykop.pl 

- Jestem zwykłym cywilem, a moim jedynym kontaktem z wojskiem do tej pory była komisja wojskowa - podkreśla mężczyzna we wpisie opublikowanym na portalu. - Otrzymałem do wypełnienia kartkę, którą musimy uzupełnić o swoje dane, dane małżonka i dzieci, wykształcenie, posiadane uprawnienia (prawo jazdy, wózek widłowy itd), wymiary dłoni/głowy/szyi/buta (dostajemy centymetr do pomiarów), grupę krwi, wadę wzroku (…). I... to tyle. Możemy także na tym etapie złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu do WCR w dniu stawienia się. Dostajemy do podpisania kartę powołania, na której jest informacja o terminie ćwiczeń (od 27.03.2023 do 28.04.2023) oraz adresie jednostki.

Głos w sprawie powołań osób bez przeszkolenia zabrało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Jakie są kategorie wojskowe?

Coraz więcej osób poszukuje informacji na temat tego, jakie są kategorie wojskowe oraz czy można zmienić nadaną wcześniej kategorię. Informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak czytamy na stronie ministerstwa podczas kwalifikacji wojskowej można otrzymać jedną z czterech następujących kategorii:

  • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
  • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
  • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
  • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Czy można zmienić kategorię wojskową?

Wielu mężczyzn w kraju poszukuje informacji odnośnie tego, czy można zmienić kategorię wojskową. Wyjaśniamy - istnieje możliwość zmiany kategorii wojskowej z uwagi na stan zdrowia. Jeśli stan naszego zdrowia od kwalifikacji wojskowej uległ zmianie, powinniśmy złożyć stosowany wniosek do Wojskowego Centrum Rekrutacji i dołączyć do niego zaświadczenia lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia może wpłynąć na zdolność do służby wojskowej. Każdy przypadek będzie indywidualnie weryfikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Odwołanie od powołania do wojska

Ponadto warto wiedzieć, że od powołania na ćwiczenia można się odwołać. 

- Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni). W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone - informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji na Twitterze. 

Źródło: gov.pl

Ćwiczenia wojskowe Zabytek 2022