Możesz otrzymać dodatkowe 600 złotych! Wystarczy, że wystąpisz o dodatek aktywizacyjny

i

Autor: unsplash

Dodatki

Możesz otrzymać dodatkowe 650 złotych! Wystarczy, że wystąpisz o dodatek aktywizacyjny

2023-12-09 17:18

Osoba, która straciła zatrudnienie może pobierać nie tylko zasiłek dla bezrobotnych, ale także dodatek aktywizacyjny. Świadczenie wynosi ponad 650 złotych. Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze z powiatowego urzędu pracy.

Bezrobocie w Polsce

Według najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w kwietniu 2023 r. wyniosła 5,2 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy to 821,9 tys. osób wobec 846,9 tys. zarejestrowanych miesiąc wcześniej. Natomiast stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w pierwszym kwartale tego roku wyniosła w Polsce 2,9 proc., czyli tyle co w poprzednim kwartale.

Przedstawione w czwartek (25 maja) dane skomentował ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. Jego zdaniem rynek pracy "zdaje się przeczyć temu, co pokazują inne dane z gospodarki".

- Zmniejszenie produkcji i sprzedaży detalicznej z początku roku powinno się przekładać na choćby znikomy ruch bezrobocia w górę. Tymczasem wydaje się, że idziemy na jego rekord, a ten, przypomnijmy, wynosił 5 proc. w październiku 2019 r. - zaznaczył ekspert. 

Według Zielonki jedynym negatywnym sygnałem, jakiego można się doszukać, jest spadająca liczba ofert pracy. Zaznaczył, że powiatowe urzędy pracy nie są pierwszym wyborem w składaniu ofert pracy przez pracodawców, ale "jest to pewien sygnał, że spada popyt na pracę".

- Kolejne miesiące będą kluczowe dla polskiego rynku pracy. Gdyby rzeczywiście zrealizował się scenariusz wysokiej odporności naszego rynku pracy, to nie oczekiwałbym znaczących spadków inflacji. Jednocześnie nadal dużo bardziej realistyczny pozostaje scenariusz, że pod koniec roku zobaczymy wartości bezrobocia oscylujące w granicach 6 proc. – ocenił.

Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych

Osoby, które utraciły stałe źródło dochodu mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Żeby otrzymać świadczenie trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, było się zatrudnionym przez co najmniej rok i zarabiało się co najmniej najniższą krajową.

Jeśli urząd nie będzie miał stosownej propozycji pracy, wypłaci zasiłek. Obecnie podstawowy zasiłek dla osób bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 1024,10 zł brutto. Można także otrzymywać zasiłek podwyższony w kwocie 1565,00 przez pierwsze 90 dni i wynoszący 1229,00 w kolejnych dniach, a także obniżony w kwotach odpowiednio 1043,30 i 819,30 zł.

Dodatkowo urząd pracy wypłaca także dodatek aktywizacyjny, o czym nie każdy wie. 

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie skierowane do osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, które samodzielnie znalazły zatrudnienie lub zatrudniły się w niepełnym wymiarze czasu pracy w miejscu wskazanym przez urząd.

Świadczenie przysługuje niezależnie od wieku i dochodu, a jego wysokość jest ustalana w oparciu o wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalna kwota dodatku wynosi 50 proc. zasiłku podstawowego, czyli 652,10 zł. 

Osoba, która podjęła pracę w miejscu wskazanym przez PUP, może pobierać dodatek przez cały okres przysługującego jej prawa do zasiłku. Natomiast w przypadku samodzielnego podjęcia zatrudniania dodatek przysługuje przez połowę tego okresu.  

Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć w urzędzie pracy wniosek i dołączyć do niego umowę o pracę. Żeby nie stracić prawa do świadczenia, najlepiej to zrobić w dniu podpisania umowy. 

W. BUDA: BEZROBOCIE MOŻE WZROSNĄĆ
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE