Bon na mieszkanie. Można dostać 14 tys. bezzwrotnej dotacji

i

Autor: pixabay

Dotacje

Bon na mieszkanie. Można dostać 14 tys. złotych bezzwrotnej dotacji

2023-11-06 9:04

Nie możesz znaleźć pracy w swojej miejscowości i w związku z tym planujesz przeprowadzkę do innego miasta? W takiej sytuacji możesz utrzymać 14 tys. złotych bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy – tzw. bon na zasiedlenie. Trzeba jednak spełnić pewien warunek.

Nie wszyscy bezrobotni, którzy mają problem ze znalezieniem pracy w swojej miejscowości, wiedzą, że mogą starać się o tzw. bon na zasiedlenie. To forma wsparcia, polegająca na udzieleniu bezzwrotnej dotacji osobie bezrobotnej, które podejmie zatrudnienie w innej miejscowości. Bon przysługuje także osobom, które otworzą działalność gospodarczą z dala od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Bon na zasiedlenie 2023. Jakie warunki trzeba spełnić?

Bon na zasiedlenie to jedna z form wsparcia oferowana przez powiatowe urzędy pracy w całej Polsce, która ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, ale do 30. roku życia. Wiek jest jednym z podstawowych warunków przy ubieganiu się o dofinansowanie (oczywiście poza chęcią podjęcia pracy w innym mieście i posiadaniem statusu osoby bezrobotnej).

Aby otrzymać dotację, trzeba także znaleźć pracę w miejscu oddalonym o minimum 80 kilometrów od miejsca zamieszkania lub wykazać, że czas dojazdu do pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego przekraczałby 3 godziny. Dodatkowo, osoba ubiegająca się o dotację, musi zostać zatrudniona na co najmniej 6 miesięcy i podlegać ubezpieczeniu społecznemu, a tak otrzymać wynagrodzenie wyższe od minimalnej krajowej.

Ile wynosi bon na zasiedlenie?

Kwota dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia. Wynosi maksymalnie 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, czyli obecnie 14 659,92 zł. Urząd pracy może jednak wypłacić niższą dotację. Przy ustalaniu kwoty będzie bowiem brana pod uwagę m.in. sytuacja materialna wnioskującego.

Dobra wiadomość jest taka, że o bon zasiedleniowy można się starać ponownie, oczywiście przy znalezieniu pracy w kolejnej miejscowości.

Kiedy można złożyć wniosek o bon na mieszkanie?

Osoba bezrobotna, która chce otrzymać bon zasiedleniowy, można o niego wnioskować od razu po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. Wniosek należy złożyć w PUP. Formularze są dostępna na stronach internetowych urzędów pracy. Do wniosku należy dołączyć deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Konieczne będzie także zabezpieczenie przyznanej pomocy w formie poręczenia osób trzecich. 

Po otrzymaniu środków, należy dostarczyć do urzędu pracy zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia czy otwarciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie potwierdzające, że nowe miejsce pracy znajduje się w wymaganej odległości. Po upływie 6 miesięcy od otrzymania bonu należy dostarczyć także dokumenty potwierdzające wymagany okres zatrudnienia, czyli 6 miesięcy. Po spełnieniu tych warunków dotacje będzie bezzwrotna, w przeciwnym razie trzeba będzie oddać pełną kwotę bonu.

Kto nie dostanie bonu na zasiedlenie? 

Bonu na zasiedlenie nie może otrzymać osoba bezrobotna, która:

  • posiada stałe lub czasowe zameldowanie w miejscowości, w której planuje zamieszkać oraz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w ramach bonu na zasiedlenie,
  • planuje podjąć pracę lub prowadzić działalność gospodarczą wymagającą zamieszkiwania na terenie całego kraju, tj. poza miejscem zamieszkania wskazanym w trakcie procedury ubiegania się o bon na zasiedlenie,
  • jednocześnie ubiega się w tutejszym urzędzie o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Jak układały sie relacje młodych mężczyzn z wynajmującymi mieszkanie, ktorych spryskano gazem i ostrzelano
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE