Jest specjalne zarządzenie prezydenta Leszna w sprawie ochrony drzew w mieście [AUDIO]

2021-02-23 13:05 hak
Jest specjalne zarządzenie prezydenta Leszna w sprawie ochrony drzew w mieście
Autor: hak, Radio Eska Tych drzew na ul. Szybowników już nie ma

Ma pomóc ochronić drzewa, krzewy i tereny zielone w trakcie inwestycji przed zniszczeniem, czy wycinką.

Zarządzenie "w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni na terenie miasta Leszna" wydane zostało 17 lutego br. i od tego dnia obowiązuje. To pokłosie m.in. protestu mieszkańców przeciwko planom wycinki drzew przy ul. Fabrycznej. Zgodnie z zarządzeniem o drzewa i tereny zielone będzie trzeba zadbać już na etapie projektu inwestycji, poprzedzając go tzw. operatem dendrologicznym, czyli przeglądem.

Będa nowe miejsca wypoczynku w Lesznie

Zarządzenie skierowane jest do wydziałów Urzędu Miasta Leszna i gminnych jednostek organizacyjnych i zobowiązuje naczelników, kierowników do podejmowania działań zmierzających do ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W praktyce ma to wyglądać w ten sposób, że przed planowaną inwestycją dokonywana jest wstępna analiza terenowa. Jeżeli okaże się, że na tym terenie jest liczny, cenny drzewostan i bogate tereny zieleni wówczas przed podjęciem działań w zakresie rozwiązań projektowych należy wykonać operat dendrologiczny wraz z waloryzacją występujących drzew i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji inwestycji z występującym cennym drzewostanem - mówi Natalia Grobelna koordynator zieleni miejskiej i inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowej zieleni w Lesznie.

Czyli projekt będzie musiał być dostosowany do drzewostanu, a nie odwrotnie.

Natalia Grobelna koordynator zieleni miejskiej o zarządzeniu prezydenta Leszna w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni

Czyli projektant dostaje mapę do celów projektowych, musi wykonać inwentaryzację dendrologiczną i wówczas pomyśleć jak zaplanować, na przykład przebieg drogi lub instalacji sieci tak, żeby jak najwięcej tych drzew istniejących, oczywiście cennych przyrodniczo i zdrowych, zachować - dodaje N. Grobelna.

Niestety, prawo wstecz nie działa i do ulicy Fabrycznej zarządzenie nie może być zastosowane.

Działamy wyprzedzająco w odniesieniu do tych planowanych inwestycji. To co już zostało zrealizowane, wykonane, czy zaplanowane - do tego już odnieść się nie możemy - dodaje N. Grobelna. 

W planach jest także opracowanie standardów nasadzeń rekompensacyjnych. Takich, które określą jakie drzewa, w jakim wieku i jak mają być sadzone w miejscu wyciętych. 

*

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w Waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twojej miejscowości? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl