Znamy listę projektów zgłoszonych do kraśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020

2020-02-12 23:03 Radosław Siennicki
wybory
Autor: pixabay.com

Kraśnicki Ratusz zakończył nabór projektów do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Szansę na realizację ma 31 pomysłów.

Wnioski zostały rozpatrzone pod kątem formalnym, a obecnie prowadzona jest ich ocena merytoryczna. Dopiero po niej wiadomo będzie, na które projekty kraśniczanie ostatecznie będą mogli oddać swój głos.

W tym roku Kraśnik przeznaczy na Budżet Obywatelski 385 tysięcy złotych. Miasto zostało podzielone na 7 dzielnic, z których każda otrzyma po 55 tysięcy na realizację pomysłów mieszkańców.

Głosowanie będzie trwać pomiędzy 2 a 6 marca 2020 roku. 

Wykaz projektów, które po ocenie formalnej zostały przekazane do oceny merytorycznej: 

Dzielnica I

▶ Biblioteka Dziecięca - (od)nowa + doposażenie Filii Nr 1 - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Budowa miejsc postojowych przy ulicy Matejki - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Budowa nowych miejsc parkingowych i odcinka chodnika przy ul. Wyszyńskiego - szacunkowa wartość 54 998,75 zł

▶ Doposażenie ogólnodostępnego skateparku znajdującego się na terenie MOSiR w Kraśniku w minirampę - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Rozbudowa parkingu dla pojazdów osobowych przy blokach na Al. Niepodległości 34 i 36 - szacunkowa wartość 40 000 zł

▶ Rozbudowa parkingu przy Szkole Muzycznej ul. Popiełuszki - szacunkowa wartość 30 000 zł

▶ Siłownia zewnętrzna dla dorosłych wraz z ławką solarną dla młodzieży - szacunkowa wartość 37 000 zł

▶ Wybieg dla psów - szacunkowa wartość 45 000 zł

Dzielnica II

▶ Budowa chodnika przy ul. Stefana Lelka - Sowy - szacunkowa wartość 54 993,24 zł

▶ Doposażenie placu zabaw wraz z wyłożeniem bezpiecznej nawierzchni - szacunkowa wartość 45 000 zł

▶ Siłownia zewnętrzna dla dorosłych wraz z ławką solarną dla młodzieży - szacunkowa wartość 37 000 zł

▶ Zakup profesjonalnych strojów sportowych dla grupy Stella Kids - dziewczynki grające w piłkę nożną - szacunkowa wartość 25 000 zł

Dzielnica III

▶ Modernizacja placu zabaw (ul. Reymonta - Gałczyńskiego) - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Przyjazny, zielony skwer wraz z oświetleniem ul. Makuszyńskiego - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Wykonanie dokumentacji na remont chodnika i nawierzchni asfaltowej ul. Zielonej -szacunkowa wartość 25 000 zł

Dzielnica IV

▶ Akcja - Bezpieczny Kraśnik, zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków - szacunkowa wartość 55000 zł

▶ Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Piaski - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Budowa drogi lokalnej - dojazdowej do posesji od ul. św. Faustyny - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Darmowy tor treningowy OCR - szacunkowa wartość 50 000 zł

▶ Doposażenie placu zabaw przy ul. Rumiankowej 2 - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Poprawa bezpieczeństwa uczniów SP Nr 3 poprzez wymianę ogrodzenia szkoły od ul. Urzędowskiej oraz wymianę bramy wjazdowej od ul. Nadstawnej wraz z powiększeniem przestrzeni parkingowej dla samochodów osobowych - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Remont – rozbudowa parkingu ul. Rumiankowa 6B - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Skatepark Osiedle Piaski – bezpiecznie i kreatywnie - szacunkowa wartość 32 000 zł

Dzielnica V

▶ Atrakcyjna „Dwójka” - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Dworaka/Chopina - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Remont nawierzchni drogi dojazdowej na Osiedlu Koszary - szacunkowa wartość 55 000 zł

Dzielnica VI

▶ Wymiana opraw oświetleniowych jarzeniowych 2x40W na energooszczędne ledowe o mocy 48W w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Kraśniku ul. Kościuszki 26 w pomieszczeniach: sale zajęć przedszkola, biblioteka, stołówka, sanitariaty przedszkola i szkoły, gabinetach dyrektorów, szatniach, pomieszczeniach gospodarczych - szacunkowa wartość 52 000 zł

Dzielnica VII

▶ Aktywnie i z pasją – bezpłatne zajęcia na Osiedlu Kolejowym - szacunkowa wartość 38 000 zł

▶ Edukacja przez zabawę – zakup podłogi interaktywnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 6 - szacunkowa wartość 18 203 zł

▶ Oświetlenie ulicy Wojskowej - szacunkowa wartość 55 000 zł

▶ Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 4 - szacunkowa wartość 21 400 zł