Władze powiatu podpisały umowy na kolejne inwestycje drogowe

2021-07-14 9:58 AN
Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku
Autor: google maps

W Starostwie Powiatowym w Kraśniku 13 lipca władze podpisały umowy na dwie spore inwestycje drogowe. Chodzi o remont drogi powiatowej w miejscowości Polesie, a także przebudowę układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.

Władze powiatu podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę i remont odcina o łącznej długości blisko 1,27 km w miejscowości Podlesie. To kontynuacja prac budowlanych z 2019 r.

— Dziękuję Władzom Gminy Kraśnik, które zdeklarowały się wesprzeć finansowo inwestycję w ramach wkładu własnego Beneficjenta. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do rozwoju i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz jakości infrastruktury drogowej powiatu kraśnickiego — powiedział Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla.

Koszt inwestycji to 543.104,51 zł. Jednak to nie jedyna umowa podpisana tego dnia przez Zarząd Powiatu Kraśnickiego.

Przebudowy drogi dojazdowej, placów, stanowisk postojowych i chodnika doczeka się Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku. W planach prac jest także: budowa oświetlenia terenu, budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu.

Wartość robót budowlanych wyniesie 642 748,80 zł brutto. Przewidywana data zakończenia robót przewidziana jest na listopad 2021 r.