Burmistrz Kraśnika podpisał list intencyjny w sprawie powstania Euroregionu "Roztocze"

2020-02-17 15:32 Radosław Siennicki
Podpisanie listu
Autor: Urząd Miasta w Kraśniku

Kraśnik będzie jednym z miast, które będą chciały bardziej promować swoja turystykę oraz wspierać gospodarkę. To za sprawą podpisania przez burmistrza Wojciecha Wilka listu intencyjnego dotyczącego powstania Euroregionu „Roztocze”.

Na terenie Europy istnieje ponad 60 tego typu jednostek, a w samej Polsce - 17. Ich celem jest współpraca pomiędzy poszczególnymi regionami sąsiadujących ze sobą państw. Inicjatorem powstania Euroregionu „Roztocze” jest burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Więcej o pomyśle współpracy mówi Daniel Niedziałek z kraśnickiego Ratusza:

Euroregion „Roztocze” byłby takim organizmem łączącym ze sobą  tereny przygraniczne Polski i Ukrainy, a jego zadaniem byłoby wspieranie rozwoju tych obszarów. Bezpośrednim impulsem do powstania koncepcji stworzenia tej jednostki było ustanowienie przez ekspertów UNESCO Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Te tereny są szczególnie atrakcyjne pod względem geograficznym, krajoznawczym, krajobrazowym. To wiąże się z możliwością rozwoju turystyki.

List intencyjny został podpisany przez przedstawicieli kilkudziesięciu samorządów oraz marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Ratusz zaznacza, że powstanie nowego euroregionu może zająć kilka lat.