Jakie są najlepsze gminy w Małopolsce? To właśnie tam żyje się najlepiej!

i

Autor: FRDL MISTiA

Ranking gmin w Małopolsce. Wiemy, gdzie żyje się najlepiej!

2022-12-08 11:22

Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Rankingu Gmin Małopolski, który jest organizowany od 12 lat. Zestawienie wyróżnia te samorządy, które prezentują się najlepiej w kwestii jakości życia. Pod uwagę brano ważne dla mieszkańców czynniki, takie jak wydatki na oświatę, kulturę czy wskaźniki zadłużenia.

W których gminach Małopolski żyje się najlepiej?

Ranking Gmin Małopolski tworzony był w oparciu o kilkanaście różnych wskaźników, które złożyły się na ostateczny wynik. Były nimi m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin na jednego mieszkańca, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin, wyniki egzaminu ośmioklasisty, saldo migracji czy gminne wydatki na kulturę. W zestawieniu nie brano pod uwagę miast na prawach powiatu - Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie organizatorzy rankingu ogłosili tegorocznych zwycięzców. Z zestawieniem można zapoznać się poniżej.

Najlepsza Gmina Małopolski 2022: 1. miejsce: gmina miejsko-wiejska Niepołomice

Najlepsza Gmina Małopolski 2022: 2. miejsce: gmina wiejska Wielka Wieś

Najlepsza Gmina Małopolski 2022: 3. miejsce: gmina wiejska Zielonki

W ramach tegorocznej edycji Rankingu Gmin Małopolski wybrano też liderów poszczególnych powiatów:

Liderzy powiatów w Małopolsce:

 • gmina miejska Bochnia - Lider Powiatu Bocheńskiego
 • gmina wiejska Gnojnik - Lider Powiatu Brzeskiego
 • gmina miejsko-wiejska Alwernia - Lider Powiatu Chrzanowskiego
 • gmina miejsko-wiejska Dąbrowa Tarnowska - Lider Powiatu Dąbrowskiego
 • gmina wiejska Sękowa - Lider Powiatu Gorlickiego
 • gmina wiejska Wielka Wieś - Lider Powiatu Krakowskiego
 • gmina miejska Limanowa - Lider Powiatu Limanowskiego
 • gmina wiejska Charsznica - Lider Powiatu Miechowskiego
 • gmina miejsko-wiejska Dobczyce - Lider Powiatu Myślenickiego
 • miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna - Lider Powiatu Nowosądeckiego
 • gmina wiejska Czorsztyn - Lider Powiatu Nowotarskiego
 • gmina miejska Bukowno - Lider Powiatu Olkuskiego
 • gmina miejsko-wiejska Zator - Lider Powiatu Oświęcimskiego
 • gmina wiejska Pałecznica - Lider Powiatu Proszowickiego
 • gmina miejska Jordanów - Lider Powiatu Suskiego
 • gmina wiejska Skrzyszów - Lider Powiatu Tarnowskiego
 • gmina miejska Zakopane - Lider Powiatu Tatrzańskiego
 • gmina wiejska Stryszów - Lider Powiatu Wadowickiego
 • gmina miejsko-wiejska Niepołomice - Lider Powiatu Wielickiego

Wyboru najlepszej gminy małopolski dokonano na podstawie następujących, przykładowych wskaźników.

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.

Słopnice – 5,4

Łukowica – 5,2

Żegocina – 4,3

Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.

Wielka Wieś – 28,51

Zielonki – 22,06

Michałowice – 19,16

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %

Zielonki – 74

Wieliczka – 71,7

Bochnia (gmina miejska): 71,3

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2019–2021)

Korzenna (powiat nowosądecki): – 0,0%

Nawojowa – 0,0%

Wadowice – 0,0%

Łukowica – 0,6%

Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.

Słomniki – 15496, 27 zł

Świątniki Górne – 15132,21 zł

Bolesław – 14598,70 zł

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2019–2021)

Zakopane – 5022,66 zł

Bolesław (powiat olkuski) – 4321,14

Wielka Wieś – 3931,89 zł

Tłumy na jarmarku świątecznym w Krakowie

Quiz. Jak dobrze znasz przysłowia świąteczne

Pytanie 1 z 8
Kiedy Gody jasne, to: