Wojsko Polskie

i

Autor: maciekde from Pixabay

Powołania do wojska 2023. Jakie są kategorie wojskowe? Co oznaczają? Wojskowe ABC

2023-02-06 10:28

Już w tym roku rozpoczną się powołania na obowiązkowe ćwiczenia rezerwistów. Wezwania mają trafić nawet do 200 tysięcy osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Jakie kategorie zdolności do służby wojskowej obowiązują w polskiej armii? Sprawdźcie w naszym materiale.

Czym są wojskowe kategorie zdrowia?

W znacznym uproszczeniu kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej mają za zadanie określić, komu stan zdrowia pozwala na służbę w polskiej armii. Chodzi tutaj zarówno o okres pokoju, jak i czas wojny. Poszczególne kategorie są przydzielane przez wojskowe komisje lekarskie na podstawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego kandydatów. Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie, a w 2023 roku rozpocznie się 3 kwietnia, a zakończy 30 czerwca.

Jakie są kategorie w Wojsku Polskim?

Osoby przystępujące do kwalifikacji wojskowej ostatecznie otrzymują jedną z czterech kategorii:

  • KATEGORIA A

Nadanie kategorii A oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

  • KATEGORIA B

Osoba, która otrzyma kategorię B jest czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokuje odzyskanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

  • KATEGORIA D

Oznacza niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

  • KATEGORIA E

Oznacza, że dana osoba jest trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Czy można odmówić powołania do wojska?

Wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe jeszcze nie oznacza ich rozpoczęcia. Osoba, która otrzyma kartę powołania może odwołać się od decyzji, którą wydaje szef danego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zainteresowany/a ma na to 14 dni od dnia doręczenia karty powołania.

Powołanie do wojska a praca. Czy jest obowiązkowe?

Praca nie wyklucza możliwości otrzymania karty powołania. W praktyce powołanie na ćwiczenia rezerwistów oznacza, iż pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas jego nieobecności. Oczywiście wiąże się to z brakiem wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z prawem rezerwista otrzymuje od wojska uposażenie zasadnicze. W przypadku, gdy jest niższe od wynagrodzenia wypłacanego nam w pracy, można wnioskować o wypłatę rekompensaty.

Kto otrzyma powołanie do wojska w 2023 roku?

Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, powołania mają trafić do:

  • do 17 128 osób zawodowej służby wojskowej, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
  • do 200 000 żołnierzy rezerwy w celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych –  w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy,
  • do 10 000 żołnierzy aktywnej rezerwy,
  • do 28 580 osób dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
  • do 38 000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Powołania mogą otrzymać wszystkie osoby z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej. Plany dotyczące powołań potwierdza Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie.

- Tak, na 2023 rok planowane są ćwiczenia żołnierzy rezerwy. W pierwszej kolejności takiego powołania mogą się spodziewać osoby posiadające nadane przydziały mobilizacyjne oraz ochotnicy. W zależności od rodzaju ćwiczeń organizowanych przez jednostki wojskowe, mogą one być jednodniowe, krótkotrwałe, od 2 do 30 dni lub długotrwałe od 31 do 90 dni – informuje mjr Dariusz Kundera z WCR w Krakowie.

Powołanie do wojska. Jakie roczniki?

Należy przede wszystkim rozróżnić kwalifikację wojskową od obowiązkowych ćwiczeń rezerwistów. Kwalifikacji, czyli przyznawaniu przez komisję kategorii wojskowej w 2023 roku podlegają mężczyźni urodzeni w 2004 roku.

Obowiązkowe ćwiczenia rezerwistów to zupełnie inna sprawa. Wezwanie do ich odbycia mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 55 roku życia.

Zarabiali na prostytucji! Gangiem kierowała polsko-rosyjska para! Grozi im nawet 12 lat więzienia

QUIZ: Kultowe marki w PRL-u! Każdy o nich marzył! Pamiętasz je?

Pytanie 1 z 10
Na początku lat 80 największą „wiochą” było noszenie: