Zasiłek stały 2024

i

Autor: Radio Eska Ile wyniesie zasiłek stały 2024?

Twoje finanse

Od 1 stycznia 2024 wzrosło ważne świadczenie. Ci Polacy dostaną 1000 zł co miesiąc

2024-01-05 7:24

Budżet domowy ciężko jest utrzymać w dobrej kondycji w czasie wciąż wysokiej inflacji. Według ostatnich danych GUS wynosi ona 8,2%, co oznacza, że ceny mediów, usług, produktów spożywczych, higienicznych, budowlanych oraz każdych innych wciąż rosną, tylko wolniej. Już od stycznia 2024 roku wsparciem dla części Polaków będzie świadczenie, które dotąd wynosiło 719 zł. Od nowego roku na konta wpłynie już 1000 zł. O jaki dodatek chodzi? Kiedy nie przysługuje? Czy trzeba składać nowy wniosek?

Kiedy będzie podwyżka zasiłku stałego?

Ile wyniesie zasiłek stały w 2024 roku? Zastanawiają się nad tym osoby, które dotąd pobierały świadczenie w wysokości 719 zł. Już za trochę ponad miesiąc zasiłek stały będzie to kwota tysiąca złotych. Pieniądze jak dotąd będą należały się osobom samotnie gospodarującym, które są niezdolne do pracy z powodu wieku. Zasiłek stały przysługuje też tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Za osobę samotnie gospodarującą uznaje się również tych, którzy na stałe mieszkają w domu pomocy społecznej lub też starają się tam o przyjęcie.

Komu nie przysługuje zasiłek stały w 2024 roku?

Tak jak i w obecnym roku, świadczenie, jakim jest zasiłek stały nie przysługuje, jeśli otrzymujemy rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka czy zasiłek dla opiekuna. Jak ubiegać się o zasiłek stały? Tu w nowym roku zasady również pozostają niezmienne. Na podstawie art. 102 ustawy o Pomocy Społecznej należy złożyć wniosek. Można to zrobić w swoim mieście, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub w ośrodkach gminnych. Po złożeniu wniosku czeka nas wywiad środowiskowy, jednak nie należy się go obawiać. Przeprowadzi go pracownik socjalny w ciągu 14 dni od momentu złożenia wniosku o wypłatę zasiłku stałego. Wywiad przeprowadzany jest miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o zasiłek. W sprawach pilnych pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad w ciągu dwóch dni. To właśnie ta procedura stanowi podstawę do przyznania świadczenia i dlatego wnioskujący nie może jej odmówić.

Paragony grozy na krakowskim jarmarku bożonarodzeniowym. Ceny powalają! [GALERIA]

Euro w Polsce. Nie będzie już odwrotu, Polacy muszą się przygotować