Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Krakowie. "Solidarni z górnikami, ale nigdy z kopalniami"

2020-09-25 17:40 KK
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Autor: Kuba Kusy

Kilkaset osób zgromadził piątkowy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na krakowskim placu Matejki. Młodzi oprócz postulatów walki z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym i biernością polityków, apelowali również o sprawiedliwą transformację energetyczną.

Zdaniem młodych aktywistów, polska gospodarka, oparta na węglu i paliwach kopalnych wymaga pilnej transformacji, prowadzącej do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Ważne, jednak by była to transformacja sprawiedliwa. 

Dążymy do tego, żeby Polska odchodziła od paliw kopalnych, ale ważne jest to, żeby transformacja klimatyczna była sprawiedliwa. Wiemy, że niezbędne jest odchodzenie od węgla, ale węgiel to ok. 170 tys. osób, to są górnicy i górniczki i te osoby nie mogą zostać bez pracy. Dążymy do tego, żeby mogli się przebranżowić, aby były wypłacane zasiłki. Chodzi o to, żeby to przygotować kopleksowo, a nie po łebkach - mówi Marcel Klemiato z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Aktywiści MAS podkreślali, że politycy wciąż nie dotrzymali złożonych im obietnic - wprowadzenia edukacji klimatycznej do szkół, ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego i powołania rady ds. klimatu. 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny obył się równolegle w 30-stu miastach w Polsce i ponad 3 tysiącach lokalizacji na całym świecie

Posłuchaj, jakie są sposoby na nadwrażliwe zęby. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.
Zamontuj domek dla jerzyków