Kraków z nowym herbem? Symbol miasta ma przybrać bardziej szlachetne odcienie barw. Zobaczcie, jak będzie wyglądał! [ZDJĘCIA]

2023-02-22 11:41

Flaga, chorągiew i herb Krakowa zmienią odcienie barw na bardziej szlachetne. Mowa konkretnie o kolorach niebieskim i żółtym. Ten prezydencki projekt dokonuje zmian w uchwale sprzed ponad 20 lat. Zobaczcie symbole Królewskiego Miasta w nowej odsłonie!

Herb Krakowa zmieni odcienie barw na bardziej szlachetne

Rada Miasta przyjęła prezydencki projekt zmian w uchwale w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Projekt zakłada zmianę m.in. koloru niebieskiego Pantone 2728 na kolor niebieski Pantone 2945 (wzornik Pantone to międzynarodowy system kolorystyczny, który jest stosowany w projektowaniu graficznym zarówno do druku jak w wersji pre-press, czyli komputerowej). Oznacza to po prostu, że symbole Krakowa będą nosiły inny odcień koloru niebieskiego. Dlaczego?

Okazało się, że przyjęty kolor niebieski, w zależności od zadrukowanego podłoża i rodzaju światła, stawał się zbyt ciemny, a w niektórych zastosowaniach przybierał odcień fioletowy - czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Jakie jeszcze zmiany zajdą w ubarwieniu symboli miasta? Jako zalecaną dla herbu i chorągwi wskazano barwę złotą zamiast żółtej, ponieważ, jak widnieje w uzasadnieniu, "(...) nadaje ona symbolom stonowany, szlachetny charakter". W miejsce koloru złotego Pantone 873 przyjęto jako odcień bardziej szlachetny - Pantone 465.

W uzasadnieniu dodano, że w heraldyce (dziedzinie, która zajmuje się herbami, mówi o tym, jak herb powinien wyglądać, co powinno wchodzić w jego skład, aby został uznany za herb) barwa złota jest równoznaczna z barwą żółtą, przy czym barwę żółtą stosowano zamiast złotej w sytuacji niedostępności tej drugiej. Kolor złoty i żółty w herbie mogą być więc stosowane zamiennie (kolor złoty ma być stosowany jako preferowany). 

Zmiany w kolorystyce symboli miasta, w tym herbu, nie będą wyraźne dla oka, mają dać jednak możliwość jak najwierniejszego odzwierciedlenia kolorów różnymi technikami drukarskimi na materiałach takich jak tkanina, papier, plastik, itp.

Symbole Krakowa w nowej odsłonie. Ile to będzie kosztować? 

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, zmiany w kolorystyce symboli Krakowa mają nie powodować wzrostu kosztów druku (są opracowane w systemie CMYK). 

Podkreślić należy, iż zmiana składowych barwy niebieskiej czy złotej w herbie nie wymaga ponownego zatwierdzenia herbu przez Komisję Heraldyczną, gdyż nie dotyczy zmiany barw, lecz tylko ich odcieni - wskazano dalej.

W wątku na temat finansowania projektu czytamy, że regulacja nie ma wpływu na dochody miasta i wydatki. Podkreślono również, że nie wymaga ani zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych), ani poniesienia dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie. Dodano także, że zmiany te nie będą powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż poniesione przed ich wprowadzeniem.

W galerii poniżej zobaczysz, jak będą wyglądały symbole Krakowa po zmianach. 

Zamaskowany bandyta strzelił do sprzedawczyni, bo nie chciała dać mu pieniędzy. Seria brutalnych rozbojów w Krakowie