Dodatek elektryczny. Wzór wniosku. Jak złożyć wniosek online?

i

Autor: Pixaby Dodatek elektryczny 2022. Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny 2023. Wniosek. Ile można dostać? Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

2023-01-31 11:17

Dodatek elektryczny 2023 - wniosek. Kiedy można złożyć? Dla kogo dodatek elektryczny? Dodatek do prądu to pomoc dla około 800 tysięcy gospodarstw domowych. Będzie można ubiegać się o 1000 lub 1500 złotych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano właśnie wzór wniosku o dodatek elektryczny. Jak go złożyć?

Dodatek elektryczny 2023. 1000 lub 1500 złotych od rządu

Czym jest dodatek elektryczny 2023? To nowe świadczenie do rządu. Dodatek elektryczny mogą otrzymać osoby, które swoje gospodarstwa domowe ogrzewają za pomocą energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła. Co rozumiemy przez gospodarstwa domowe? Można wyróżnić dwa typy:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą - gospodarstwo jednoosobowe
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, ale pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące - gospodarstwo wieloosobowe

Ile wynosi dodatek do prądu? Od czego zależy wysokość dopłaty do prądu?

Dodatek elektryczny wynosi 1000 złotych lub 1500 złotych. Od czego zależy wysokość dopłaty do prądu? Kto może liczyć na wyższą sumę? Standardowo dodatek do prądu dla wszystkich odbiorców wynosi 1000 złotych. Jednak w przypadku rocznego zużycie energii elektrycznej ponad 5 MWh, dodatek elektryczny zostanie podwyższony do 1500 złotych.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny 2023? [ZASADY]

Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego dodatku elektrycznego 2022. Można tam także znaleźć dokładne instrukcje na temat tego, jak złożyć wniosek o dopłatę do prądu.

Zgodnie z opublikowanym projektem na wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i jego gospodarstwie domowym, łącznie z danymi osobowymi jego wszystkich członków, należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać, czy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest pompa ciepła, czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Aby uzyskać dodatek elektryczny 2023 w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh - przypomina się we wniosku.

Ponadto należy poświadczyć, że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, oraz że gospodarstwo nie posiada mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy o OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z tą ustawą.

Dodatek elektryczny 2023 - wniosek. Jak złożyć wniosek online?

O dodatek elektryczny 2023 można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Wniosek o dopłatę do prądu można składać też online przez platformę ePUAP. Wzór wniosku o dodatek elektryczny można znaleźć TUTAJ.

Wniosek o dodatek elektryczny 2023. Kiedy można składać?

Kiedy będzie można składać wnioski o dodatek elektryczny 2023? Kiedy otrzymamy o dofinansowanie do prądu? Wnioski o wypłatę dodatku do prądu będzie można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku. Wnioski o wypłatę dofinansowania do prądu złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania. Dodatek elektryczny będzie wypłacany do 31 marca 2023 roku.

Martwe węże zakopane w worku pod Poznaniem
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE