Co dalej ze strefą płatnego parkowania? Wojewoda twierdzi, że część uchwały jest niezgodna z prawem

i

Autor: Pixabay

Wiadomości

Co dalej ze strefą płatnego parkowania? Część uchwały niezgodna z prawem

2023-03-31 15:45

Przyjęta w ubiegłym miesiącu uchwała ws. zmian opłat w strefie płatnego parkowania w Krakowie jest częściowo niezgodna z prawem. Uchybienia wskazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Część zapisów ma naruszać zasadę równości wobec prawa. Chodzi o płatność za pomocą aplikacji mobilnej.

Dlaczego uchwała jest niezgodna z prawem?

Pod koniec lutego bieżącego roku krakowscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą nowych stawek obowiązujących w strefie płatnego parkowania. Zgodnie z nowymi zapisami mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Krakowską mogliby liczyć na niższe opłaty związane z pozostawieniem pojazdu na miejscu parkingowym. Aby tak się stało, posiadacze KK musieliby płacić za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnej, a to dlatego, że parkometry nie uwzględniają różnicy w opłatach. Z perspektywy wojewody korzystanie tylko z aplikacji mobilnej jest złamaniem zasady równości wobec prawa.

Regulacja ta powoduje, że skorzystanie z uprawnienia jest uzależnione od posiadania urządzeń mobilnych, dostępu do sieci internetowej i prowadzi do pogorszenia sytuacji osób dokonujących płatności w innej dopuszczalnej uchwałą formie – brzmi fragment oświadczenia przesłanego przez biuro wojewody.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 22 listopada 2017 r. opłaty dokonuje się:

  • w parkometrach za pomocą środków pieniężnych uiszczanych o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1 zł lub kartą płatniczą,
  • poprzez wykupienie abonamentu postojowego,
  • za pomocą innych elektronicznych form płatności.

Zdaniem organu nadzoru regulacja ta powoduje nierówne traktowanie posiadaczy statusu Karty Krakowskiej, polegające na ograniczeniu możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w przysługującej im niższej wysokości, jedynie do aplikacji mobilnej, co stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, dlatego konieczne było stwierdzenie nieważności uchwały w tej części – czytamy.

Pozostałe zapisy uchwały są zgodne z prawem.

Jednocześnie z całą mocą należy podkreślić, że intencją organu nadzoru nie jest utrudnienie mieszkańcom Miasta Krakowa dokonywania opłat w sposób nowoczesny. Powołane rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest wymierzone w interes mieszkańców, a jedynie jest wyrazem dbałości o zasadę równości wobec prawa. Organ nadzoru ma nadzieję, że w reakcji na powołane powyżej rozstrzygnięcie Rada Miasta Krakowa w krótkim czasie doprowadzi do zgodności z prawem zasad ponoszenia opłat za parkowanie – dodaje w komunikacie biuro.

Najnowocześniejsi w branży? Johannes Eckerström z AVATAR / Eska Rock

QUIZ. Rozpoznasz serial po kultowym tekście? Arcytrudny test tylko dla fanów!

Pytanie 1 z 13
Kto to powiedział: "Każdy, absolutnie każdy, dzień jest jak podarunek i należy tak żyć, jakby każdy dzień był ostatnim"?