Armia wezwie nawet 230 tys. osób. Znamy nowy termin kwalifikacji wojskowej

i

Autor: NATO/Flickr.com

Wiadomości

Armia wezwie nawet 230 tys. osób. Znamy nowy termin kwalifikacji wojskowej

2023-03-30 8:30

Coraz większymi krokami zbliżają się tegoroczne powołania do wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło i wydłużyło pierwotny termin kwalifikacji wojskowej 2023. Kto będzie musiał stawić się przed komisją lekarską? Czy można nie stawić się na komisji? Jakie są kategorie wojskowe? Sprawdźcie w naszym materiale.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Kiedy się odbędzie?

Pierwotnie tegoroczna kwalifikacja wojskowa miała się rozpocząć 3 kwietnia 2023 roku i potrwać do 30 czerwca. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło jednak plany. Komisje rozpoczną swoje prace 17 kwietnia. Kwalifikacja zakończy się 21 lipca i potrwa 66 dni.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Kto musi stawić się na komisji?

Zgodnie z rozporządzeniem, do tegorocznej kwalifikacji wojskowej muszą stawić się mężczyźni urodzeni w 2004 roku, a także osoby z roczników od 1999 do 2003, które nie mają przydzielonej kategorii wojskowej. Dodatkowo komisje powołają także kobiety, które urodziły się w latach od 1999 do 2004 i posiadają kwalifikacje, które mogą okazać się istotne dla armii. Mowa m.in. o absolwentkach medycyny, weterynarii czy pielęgniarstwa.

W tym roku przed komisjami lekarskimi staną także te osoby, które przez ostatnie dwa lata były uznawane jako czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na określony stan zdrowia. Wojsko wezwie też tych, którzy skończyli 18 lat i zgłosili się do kwalifikacji na tzw. „ochotnika”.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Jakie są kategorie wojskowe?

Osoby przystępujące do kwalifikacji wojskowej ostatecznie otrzymują jedną z czterech kategorii:

KATEGORIA A

Nadanie kategorii A oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

KATEGORIA B

Osoba, która otrzyma kategorię B jest czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokuje odzyskanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

KATEGORIA D

Oznacza niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

KATEGORIA E

Oznacza, że dana osoba jest trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Czy można nie stawić się na komisji?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które nie stawią się na komisję w danym terminie muszą poinformować o tym fakcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz z podaniem przyczyny. Kandydat, który nie wykona powyższych czynności zagrożony jest karą grzywny lub ograniczeniem wolności. Dodatkowo osoba taka może zostać przymusowo doprowadzona na komisję przez funkcjonariuszy policji.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Kto nie podlega kwalifikacji wojskowej?

Obecnie wiele osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny zwraca uwagę na fakt, że również osoby doświadczone ciężką niepełnosprawnością muszą osobiście stawić się na komisji. Przepisy być może się zmienią, nad czym ma pracować Ministerstwo Obrony Narodowej. Obecnie wiemy, że komisji nie podlega:

  • Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Proces kwalifikacji ma oczywiście określony przebieg. Najpierw komisja sprawdza tożsamość osoby, która stawia się do kwalifikacji. Kandydat musi następnie przejść proces badania, a komisja lekarska ocenia stan zdrowia danej osoby tak pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W niektórych przypadkach komisja może skierować nas na badania dodatkowe. Zazwyczaj po całym procesie następuje przydzielenie konkretnej, wskazanej przez komisję kategorii wojskowej.

Jak nakręcono film JOHN WICK 4? | To Się Kręci #12

QUIZ. Prawda czy fałsz? Twoje dzieci będą TO wiedzieć! Zaliczamy od 9/10

Pytanie 1 z 10
Delfin to ryba: