Stypendium na działania w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami

2020-07-27 10:30 MW/lw
Stypendium można otrzymać np. na organizację koncertu
Autor: pixabay Stypendium można otrzymać np. na organizację koncertu

Po raz pierwszy w Koszalinie zostaną przyznane stypendia prezydenta na krzewienie kultury. Stypendystami mogą być osoby w każdym wieku, które mieszkają w Koszalinie lub na terenie miasta będą organizować objęty stypendium projekt

Stypendium nie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, ani na honoraria dla osób trzecich czy przygotowanie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Na działania twórcze można otrzymać od 2 do 6 tys. zł, na upowszechnianie kultury od tysiąca do 5 tys. zł, a na opiekę nad zabytki od 3 do 7 tys. zł.

-Stypendium można otrzymać na działania twórcze w każdej dziedzinie sztuki, na upowszechnianie kultury w zakresie animacji, edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów, szkoleń dla kadry kultury oraz udziału w wydarzeniach, a także na opiekę nad zabytkami- informuje Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina.

Wnioski o stypendium można składać do 14 sierpnia, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej https://www.koszalin.pl/pl/page/formularze-do-pobrania-1

Do wniosku należy dołączyć dokładny opis projektu, zawierający zakres, harmonogram i kosztorys oraz zamierzone efekty i sposób upowszechniania projektu. Mile widziane jest portfolio i dokumentacja dokonań twórczych np. recenzje i dyplomy.

O szczegóły formalne można dopytać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie osobiście lub telefonicznie pod numer 94 348 87 14 lub 94 34 88 707.