Nielegalni pracownicy w kołobrzeskiej firmie. Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną

2020-11-12 14:10 wj
Kołobrzeskie Sanatorium Holtur zwolnione z przyjmowania osób na kwarantannie
Autor: Materiały Prasowe Kołobrzeskie Sanatorium Holtur zwolnione z przyjmowania osób na kwarantannie

Z 67 pracowników jedynie dwóch zostało zatrudnionych legalnie. Straż Graniczna kontroluje pracodawców na terenie Kołobrzegu

67 cudzoziemców sprawdzili podczas kontroli jednego z zakładów, z branży przemysłowej - funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. Tylko w dwóch przypadkach praca powierzona była legalnie. Większość pracowników stanowili obywatele Ukrainy.

Funkcjonariusze ustalili, że w różnych okresach pracodawca zatrudniał 65 osób bez odpowiedniego zezwolenia na pracę bądź bez umowy o pracę lub cywilnoprawnej zawartej w wymaganej formie. Dodatkowo, pomimo takiego obowiązku, pracodawca nie poinformował właściwego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez 48 cudzoziemców.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami do sądu zostanie skierowany wobec przedsiębiorcy wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również pracownicy, wobec których zostaną wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia.

Mimo epidemii bydgoskie lodowisko Torbyd działa bez zmian