4 tys. paczek dla potrzebujących mieszkańców Pomorza Zachodniego

2020-04-10 16:10 MW/lw
Paczki dla potrzebujących
Autor: pixabay Paczki dla potrzebujących

W paczkach będą produkty żywnościowe i środki czystości. Pierwsze zostaną dostarczone w przyszłym tygodniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 200 tys. zł na zakup paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Znajdą się w nich produkty spożywcze, środki czystości oraz do dezynfekcji i higieny. Przygotuje je organizacja, która do 15 kwietnia br. zgłosi swoją ofertę. Będzie ona też dystrybuować paczki, na podstawie własnej diagnozy. 

– Niezmiennie dążymy do tego, by Pomorze Zachodnie było regionem otwartym, równym, solidarnym i wrażliwym na potrzeby innych. Pomoc osobom znajdującym się teraz w najtrudniejszej sytuacji życiowej to nasz społeczny obowiązek. Za pośrednictwem organizacji pozarządowych wyciągamy rękę do mieszkańców, którym w obecnej sytuacji najtrudniej. Przeznaczamy na przygotowanie i dystrybucję paczek zwierających artykuły pierwszej potrzeby 200 tys. zł wsparcia – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Możliwość zlecenia takiego zadania organizacji pozarządowej– z pominięciem zasad otwartego konkursu ofert – wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Decyzja w sprawie ogłoszenia naboru zapadła 8 kwietnia br. podczas posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Za prawidłową realizację zadania odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.