Świętokrzyski NFZ wysłał już aneksy do umów POZ

2020-10-29 10:46 PioR
Siedziba NFZ w Kielcach
Autor: Monika Cieślikiewicz Siedziba NFZ w Kielcach

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wysłały do świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku. W Świętokrzyskiem chodzi o ponad 20 przychodni.

Umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo. Jak informuje Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, w naszym regionie na 259 umów aż 236 jest zawartych na czas nieokreślony.

- Termin obowiązywania pozostałych upływa 31 grudnia. Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do tych świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia – mówi Beata Szczepanek. - Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu Prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów – dodaje.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami – zaznacza Beata Szczepanek.

Od 2015 r. finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. Na przyszły rok planuje się wzrost o kolejne 300 mln zł. Świętokrzyski NFZ w ostatnim pięcioleciu zwiększył finansowanie poradni POZ o około 166 mln zł.

Samobadanie piersi. Akcja NFZ w Kielcach