Stypendia dla maturzystów - prymusów, którzy wybiorą kieleckie uczelnie

2021-09-23 15:33
Młodzież Kielce
Autor: Ł.Zarzycki/UM Kielce

1 października ruszy nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 20 października 2021 roku.

- Międzynarodowy Program Stypendialny jest skierowany do wszystkich maturzystów, nie tylko pochodzących z Kielc, ale także z innych miast oraz z zagranicy. Jest szansą dla młodych ludzi na otrzymanie wsparcia finansowego za doskonałe wyniki w nauce, ale także formą ich docenienia za chęć dalszego kształcenia się na jednej z kieleckich uczelni - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia następujące kryteria:

- posiada status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,

- uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wnioski o przyznanie stypendium  trzeba składać  od 1 do 20 października 2021 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej, pokój nr 12.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. Strycharskiej 6, pokój nr 10 - informuje kielecki ratusz.

W Rzeszowie powstała pierwsza solarna stacja do ładowania hulajnóg

Czy znasz stolice wszystkich województw? Sprawdź swoją wiedzę!

Pytanie 1 z 16
Miastem wojewódzkim mazowieckiego jest?
Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE