Radni zdecydowali w sprawie podwyżki za odbiór śmieci w Kielcach

2021-01-21 18:46 DKS
Radni zdecydowali w sprawie podwyżki za odbiór śmieci w Kielcach
Autor: Hans Braxmeier / Pixabay

Kielecki ratusz zaproponował kolejną podwyżkę za odbiór śmieci w Kielcach. Powodem jest szacowany wzrost kosztów, jakie miasto będzie musiało płacić za gospodarowanie odpadami w 2021 roku. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji.

Projekt uchwały dotyczący podniesienia stawek zakładał opłatę w wysokości 20 złotych za osobę za odpady segregowane (obecnie 14 zł) i 40 złotych za śmieci niesegregowane (obecnie 28 zł).

W uzasadnieniu uchwały proponowana podwyżka cen opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miała na celu zbilansowanie wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami ponoszonymi przez Kielce na system gospodarowania odpadami komunalnymi w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Podobnie jak przy okazji poprzedniej propozycji podniesienia cen projekt wzbudził wiele wątpliwości i gorącą dyskusję. Ostatecznie projekt nie został przyjęty przez radnych, ale nie jednogłośnie. Za proponowaną podwyżką zagłosowało 10 radnych, a przeciwko – 15. Zatem, przynajmniej na razie, stawki za odbiór śmieci pozostają na dotychczasowym poziomie.

Jak informuje Urząd Miasta Kielce w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta szacowane roczne koszty odbioru odpadów w 2021 roku wzrosły o 4 miliony złotych w stosunku do roku 2019 i wyniosą ponad 18 milionów złotych.

Niewiele kobiet ma taką pasję. Modelarka z Lublina