Dodatkowe środki dla szpitala w Czerwonej Górze i pogotowia. Na walkę z koronawirusem

2020-10-29 11:06 MC
Dodatkowe środki na walke z Covid Urząd Marszałkowski Kielce
Autor: Urząd Marszałkowski w Kielcach

Dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na sfinansowanie najpilniejszych wydatków, przyznał Zarząd Województwa, placówkom, bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem. To szpital w Czerwonej Górze i Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał dodatkowe środki w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego - prawie 1, 3 mln zł oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Czerwonej Górze - 1, 2 mln zł.

- Ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii, zwiększają się też potrzeby placówek, bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem – mówi wicemarszałek Renata Janik. -  Stąd podjęta w trybie pilnym decyzja  o przeznaczeniu pozostających jeszcze do dyspozycji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na sfinansowanie najpilniejszych wydatków.  

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego chce przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na około 90 dyżurów ambulansu wymazowego, pobierającego wymazy od osób przebywających na kwarantannie  oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu karetek. Z kolei Szpital w Czerwonej Górze zamierza zakupić m. in. urządzenia do przeprowadzania testów szybko wykrywających wirusa, tunelu dezynfekującego z automatycznym pomiarem temperatury oraz środki ochrony indywidualnej dla lekarzy i pielęgniarek.

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”  realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie od kwietnia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Jak wygląda oddawanie krwi? Opowiada wieloletni dawca