Na drewniane kościółki i wąskotorówkę. Dotacje dla stowarzyszeń z regionu [WIDEO]

2021-02-23 13:44 mir
dotacje dla stowarzyszeń z regionu
Autor: fot. Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Blisko 70 tysięcy złotych na promocję turystyki w powiecie kaliskim. Dotacja od samorządu Województwa Wielkopolskiego trafi do dwóch organizacji pozarządowych, które dbają o lokalne atrakcje turystyczne, m.in. lubianą kolej wąskotorową.

Stwoarzysznie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” dostało blisko 35 tysięcy zł na przygotowanie oznakowania Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. Tablice przy obiektach mają nie tylko informować o historii danego miejsca, ale też pomóc turystom w zaplanowaniu trasy wycieczki.

– Planowane jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż oznakowania kierunkowego na terenie gmin, przy drogach gminnych i powiatowych oraz zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w drewnianych stelażach przed kościołami, które zawierać będą opis danego kościoła, opis wnętrza i zabytków, informację, że jest to kościół znajdujący na Szlaku, informację o możliwości i zasadach zdobycia odznaki Szlaku Kościołów Drewnianych a także mapę powiatu kaliskiego z umiejscowionymi kościołami, aby umożliwić turyście zaplanowanie dalszej wycieczki

– informuje Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Podobną dotację dostało stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej na promocję kaliskiej wąskotorówki, która cieszy się dużym zainteresowaniem, ale wymaga wielu udogodnień. Dlatego pieniądze pójdą m.in. na utwardzenie peronów na stacjach w Petrykach i Złotnikach, zakup małej architektury i przygotowanie tablic informacyjnych na stacjach, na których zatrzymuje się kolejka.

– Planowany jest zakup i montaż elementów drewnianej małej architektury w tym wiaty, stołów i ławek na stacji w Zbiersku oraz zakup tablic informacyjnych dotyczących działalności kolei i atrakcji turystycznych znajdujących się w obszarze danej stacji w Żelazkowie, Petrykach, Złotnikach i Zbiersku. Tablice informacyjne zostaną umieszczone na wszystkich czterech stacjach, na których zatrzymuje się kolejka, będą stanowiły cenne źródło informacji dla turystów

– dodaje kaliskie Starostwo Powiatowe.

Oba projekty mają być zrealizowane we współpracy z powiatem kaliskim i jego gminami.