1 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

2020-04-30 11:00 MR
1 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej w Kaliszu
Autor: PWSZ Kalisz

Epidemia koronawirusa spowodowała, że kaliska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jest czasowo ograniczona w funkcjonowaniu, to jednak uczelnia przygotowuje się do naboru kolejnego rocznika studentów.

To ważna informacja dla osób, które chcą rozpocząć studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.  Od 1 czerwca uczelnia rozpoczyna rekrutację.

— Internetowy System Rejestracji Kandydatów na rok akademicki 2020/2021 uruchomiony zostanie 1 czerwca 2020 r. na www.irka.pwsz.kalisz.pl. Rejestracja, która jest pierwszym i nieodzownym etapem procedury rekrutacji na studia, możliwa będzie także bezpośrednio na stronie internetowej uczelni www.pwsz.kalisz.pl – zakładka Kandydat – Rekrutacja on-line.

Kandydaci na studia będą mogli założyć swoje konto w systemie i wybrać kierunki studiów, które ich interesują. W ofercie edukacyjnej kaliskiej PWSZ znajdują się 24 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich), jednolitych magisterskich i uzupełniających II stopnia (magisterskich). To szeroka i bardzo atrakcyjna oferta, obejmująca studia z wielu różnych dziedzin. Już dziś zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nią na stronie internetowej uczelni.

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa wzbudza wiele zrozumiałych obaw i wątpliwości. Z zapowiedzi Ministra Edukacji Narodowej wynika, iż termin tegorocznych matur zostanie przesunięty, prawdopodobnie na drugą połowę czerwca 2020 r. Kaliska PWSZ dołoży wszelkich starań, aby tegoroczni maturzyści mogli bez przeszkód spełnić wszystkie wymogi rekrutacji i rozpocząć studia z początkiem nowego roku akademickiego 2020/2021. Obecny harmonogram rekrutacji na studia w naszej uczelni zakłada złożenie przez kandydatów kompletu dokumentów na studia (w tym świadectwa dojrzałości) w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Jednakże władze uczelni na bieżąco monitorują sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, harmonogram i tryb rekrutacji zostanie dostosowany do tegorocznych terminów matur i ogłoszenia ich wyników.

Tegoroczni maturzyści będą mogli zakładać swoje konta w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów jeszcze przed przystąpieniem do matury i odebraniem świadectwa dojrzałości. Zachęcamy do tego, gdyż rejestracja umożliwi uczelni szybki kontakt z kandydatami na studia i przekazywanie im bieżących, niezbędnych informacji.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące rekrutacji na studia prosimy kierować drogą mailową: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl . Odpowiemy szybko na każde przesłane pytanie. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, utrudniony jest bezpośredni dostęp do Biura Rekrutacji. Ograniczona jest także możliwość kontaktu osobistego i telefonicznego – w terminie do 15 maja 2020 r. pracownicy dyżurują od wtorku do piątku w godzinach 10.00 do 12.00, tel. 62 76 79 520. — czytamy na stronie internetowej uczelni.