Krajowa "trójka " do przebudowy!

2021-05-20 9:38 Jakub Thauer
Koparka
Autor: Thomas B. / CC0 / pixabay.com

Senator PiS Krzysztof Mróz przekazał dobre informacje w temacie przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Jelenia Góra – Bolków wraz z obwodnicą Kaczorowa. Senator poinformował że GDDKiA przebuduje tę drogę w standardzie 2+2, czyli po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

„Od wielu miesięcy zabiegałem w Ministerstwie Infrastruktury i GDDKiA, aby połączenie drogowe między Jelenią Górą a Bolkowem przebudować kompleksowo i doprowadzić do realizacji tej inwestycji w standardzie 2+2 lub 2+1. Tylko to bowiem daje gwarancję skokowego zwiększenia przepustowości tej drogi, z której korzystają przecież nie tylko jeleniogórzanie ale też tłumy turystów zmierzających w Karkonosze. Dzięki wsparciu Pana premiera Mateusza Morawieckiego udało się przekonać decydentów w Warszawie do tego rozwiązania.” - powiedział senator Krzysztof Mróz.

Obecnie trwają prace projektowe nad obwodnicą Kaczorowa, wpisaną do rządowego programu „100 obwodnic” oraz przebudową pozostałych odcinków drogi na odcinku od Jeleniej Góry do Bolkowa. Pierwotny projekt zakładał budowę obwodnicy Kaczorowa w standardzie 1+1 oraz tylko przebudowę przepustów i „wyprostowanie” łuków na odcinku Kaczorów-Bolków. Po zmianie decyzji GDDKiA we Wrocławiu cały odcinek w obecnym śladzie będzie przebudowany w standardzie 2+2 (po dwa pasy ruchu w każdą stronę). W miejscach, gdzie warunki terenowe nie pozwolą na takie rozwiązanie zastosowany będzie (odcinkowo) wariant 2+1. Koncepcja zakłada wpięcie przebudowanej DK3 w obwodnicę Maciejowej, budowę obwodnicy Kaczorowa i wpięcie się w obwodnicę Bolkowa.

GDDKiA we Wrocławiu zleciła już projektantom drogi uwzględnienie w projekcie nowych rozwiązań. Po dokonaniu wyboru jednego z trzech proponowanych wariantów obwodnicy Kaczorowa GDDKiA przedstawi nowy szczegółowy harmonogram realizacji tej inwestycji uwzględniający powyższe zmiany.

„Udało się pozyskać dodatkowe środki na nowy wariant przebudowy tego odcinka drogi DK3 co pozwoli choć w części poprawić wykluczenie komunikacyjne naszego regionu. Dla mnie jest to także spełnienie jednej z obietnic wyborczych którą złożyłem mieszkańcom w trakcie ostatniej kampanii wyborczej” - dodał senator Krzysztof Mróz.

dk3
Autor: Senator Krzysztof Mróz