Blisko 2 miliony złotych na remonty dróg w powiecie!

2021-04-22 8:50 Jakub Thauer
Pieniądze
Autor: Shutterstock

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłosił dziś listę samorządów, które otrzymają rządowe środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Na Dolny Śląsk trafi z tej transzy ponad 140 mln złotych.

W naszym regionie beneficjentem został Powiat Karkonoski, który otrzymał 1 248 259,50 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, co stanowi 50% wartości zadania. Środki otrzyma także gmina Podgórzyn, która pozyskała kwotę 533 040 zł dotacji na przebudowę drogi gminnej 115577D w Miłkowie, co składa się na 60% kosztów inwestycji.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to rządowe wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.