Iławski PUP ma nową szefową. Szykują się zmiany w placówce

2021-01-28 12:43
Agata PUP
Autor: Starostwo Iławskie (M.Rogatty)

Agata Steiner-Dembińska jest nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Podczas konkursu na to stanowisko zaprezentowała koncepcję z własnymi rozwiązaniami funkcjonowania urzędu, która została przyjęta z uznaniem przez komisję konkursową. Teraz zdradza swoje pomysły czytelnikom.

Starostwo Powiatowe w Iławie ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pod koniec ubiegłego roku. Było to spowodowane odejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora placówki, Waleriana Polaka, który kierował urzędem od 2007 roku. Na stanowisku dyrektora zastąpi go Agata Steiner-Dembińska, dotychczasowa zastępca Powiatowego Urzędu Pracy.

Jaka była twoja autorska koncepcja rozwoju PUP Iława?– Koncepcja przygotowana na konkurs przedstawia urząd pracy nie tylko jako miejsce rejestracji osób bezrobotnych, wypłaty zasiłków i informacji o ofertach pracy. Sprawny urząd pracy to ważny podmiot mający realny wpływ na kształt lokalnego rynku pracy, potrafiący zdiagnozować jego problemy, skutecznie pozyskujący środki na aktywne działania i w porozumieniu z innymi podmiotami stwarzający warunki do zrównoważonego rozwoju powiatu. I to jest główny kierunek rozwoju. Na dziś do najważniejszych wyzwań urzędu w ujęciu krótkofalowym jest walka ze skutkami wystąpienia pandemii COVID-19, między innymi poprzez sprawną dystrybucję środków pomocowych wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, szerokie wsparcie dla osób bezrobotnych, które utraciły pracę w związku z redukcją etatów i pomoc w przekwalifikowaniu, czy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.A co z planami długofalowymi?- Do najważniejszych wyzwań o charakterze długofalowym zaliczyłam te związane z demografią, zjawiskami geopolitycznymi, społeczno-gospodarczymi i z rozwojem technologicznym. W wyniku niżu demograficznego i sukcesywnego starzenia się społeczeństwa znacznemu ograniczeniu ulegną zasoby pracy – udział osób w wieku produkcyjnym zdecydowanie zmniejszy się, wzrośnie natomiast grupa osób w wieku emerytalnym. Priorytetami urzędu stanie się z jednej strony aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym, zapewnienie im elastycznych form zatrudnienia, promowanie kształcenia ustawicznego i uaktualniania swoich kwalifikacji. Z drugiej strony działania urzędu powinny skupić się na szerokim wsparciu osób młodych, często dobrze wykwalifikowanych. Obecnie bardzo często emigrują one do większych ośrodków miejskich, co przyczynia się do depopulacji powiatu iławskiego. Wsparcie kierowane do nich powinno mieć charakter wieloaspektowy a  oferta zawierać elementy zapewniające nie tylko odpowiadający im rozwój zawodowy, ale również rozwój osobisty i atrakcyjne warunki do życia.

Co zrobić by lokalne firmy były konkurencyjne na rynku?– To wspieranie rozwoju lokalnych firm i przedsiębiorstw w kierunku nowych technologii i innowacji.To jedyny sposób na zachowanie konkurencyjności powiatu i zróżnicowanie oferty zatrudnieniowej . W tym zakresie przed urzędem pracy otwiera się również pole do nowych aktywności. ­Większość z nich związana będzie z działaniami Inkubatora Technologicznego. Wśród nich można wymienić promocję inwestowania w innowacje, upowszechnianie informacji na temat wsparcia merytorycznego i finansowego w tym kierunku, nawiązywanie i inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi, parkami technologicznymi, a także uczelniami wyższymi. Ogromne znaczenie ma także finansowe wsparcie przekwalifikowania pracowników w kierunku branży IT w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przykładem takich przedsięwzięć jest również organizacja konferencji i spotkań panelowych dla przedsiębiorców promujących rozwój technologiczny.

Agata Steiner-Dembińska w Iławie mieszka od 12 roku życia,  jest to miasto rodzinne jej ojca. Tu ukończyła liceum, na czas studiów wyjechała do Torunia, a do Iławy wróciła w 2002 roku.

Na podstawie materiałów Starostwa Iławskiego.

Prof. Jerzy Stępień: Trybunału już dawno nie ma. W sprawie aborcji powinien wypowiedzieć się naród [Super Raport]
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE