Iława ma nowych Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla Miasta. Chcecie wiedzieć kim są?

2020-11-30 13:58 (joyu)
honorowy obywatel iława
Autor: UM Iława

W tym roku Iława zyskała trzech Honorowych Obywateli oraz dwóch Zasłużonych dla Miasta. Czym zasłużyli sobie na otrzymanie tak ważnych tytułów?

Tytuły Honorowych Obywateli Miasta Iławy otrzymali przedstawiciele miast partnerskich Iławy tj.

  • była burmistrz gminy Tholen Ger van de Velde-de Wilde,
  • były sekretarz gminy Tholen Simon Nieuwkoop
  • sekretarz miasta Herborn Jörg Kring.

Tytuł nadawany jest osobom, niebędącymi mieszkańcami miasta, którzy w sposób szczególny przyczynili się do kreowania wizerunku Iławy na zewnątrz, w kraju i poza jego granicami.

Tytuł Zasłużonego dla Miasta radni przyznali

  • pośmiertnie Karolowi Jacuńskiemu prezesowi okręgowego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
  • Zbigniewowi Rychlikowi – wieloletniemu samorządowcowi Iławy.

- Niestety panująca pandemia pokrzyżowała zdecydowaną większość planów miejskich uroczystości - mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. - W obecnej sytuacji przewodniczący rady wraz z burmistrzem zdecydowali, aby osobiście wręczyć dwa wyróżnienia podczas sesji w dn. 30 listopada, na ręce członka rodziny pana Karola Jacuńskiego oraz panu Zbigniewowi Rychlikowi. Natomiast w związku z zaistniałą sytuacją  uhonorowani przedstawiciele miast partnerskich  muszą poczekać na uroczyste przekazanie statuetek Honorowych Obywateli Miasta Iławy. O fakcie otrzymania tytułu zostali już poinformowani listami gratulacyjnymi.

Honorowi Obywatele Miasta Iławy w 2020 roku - sylwetki nowych wyróżnionych

Ger van de Velde-de Wilde

Jest obywatelką Królestwa Niderlandów, mieszka w miejscowości Tholen i jako burmistrz gminy Tholen do Iławy po raz pierwszy przyjechała w 2015 roku. W ciągu pięciu lat kadencji pani Ger van de Velde-de Wilde stosunki Iławy i Tholen znacznie się zacieśniły, a współpraca nabrała bardziej bezpośredniego charakteru, angażując do niej nie tylko władze samorządowe czy środowiska lokalnych stowarzyszeń, ale także młodzież i uczniów szkół. Dzięki wstawiennictwu i dobrej woli pani burmistrz udało się w ramach uroczystości jubileuszowych zaplanować działania angażujące młodzież ze szkoły Calvijn z Tholen oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie. Każdorazowo z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniach partnerskich. Osobiście towarzyszyła delegacjom z Iławy podczas wizyt, inicjowała spotkania młodzieży, a dzięki jej wsparciu zrealizowano wiele polsko-holenderskich inicjatyw.

Simon Nieuwkoop

Jest obywatelem Królestwa Niderlandów, mieszka w miejscowości Tholen, w gminie Tholen, w prowincji Zelandia. Od 1999 r. do końca maja 2020 r. pełnił funkcję sekretarza gminy. Simon Nieuwkoop do Iławy po raz pierwszy przyjechał w październiku 2001 roku. Wówczas z jego inicjatywy rozpoczęła się realizacja programu dotyczącego współpracy komunalnej z krajami przystępującymi do Unii Europejskiej. Był także pomysłodawcą Międzynarodowych Konferencji Sekretarzy Miast Partnerskich – Tholen, Herborn i Gargżdai, których celem było doskonalenie funkcjonowania urzędów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Wciąż bardzo aktywnie działa w Stowarzyszeniu Tholen-Iława i koordynuje działania w zakresie współpracy obu gmin w dziedzinie opieki społecznej, wymianie kulturowej, imprez sportowych, ekologii czy wymianie samorządowej. Dzięki niemu nawiązała się współpraca między holenderskim i polskim Czerwonym Krzyżem w zakresie doskonalenia metod udzielania pierwszej pomoc, a dzięki jego częstym wizytom i nawiązaniu wielu znajomości informacja o Iławie była szeroko rozpowszechniana również wśród mieszkańców gminy Tholen. Poprzez to Iława stała się również ważnym celem podróży mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Jörg Kring

Obecnie obejmuje funkcję sekretarza miasta Herborn partnerskiego miasta Iławy w Niemczech. Funkcję tę objął 1 kwietnia 1992 roku. W zacieśnianie partnerstwa Iławy i Herborn roku angażuje się od samego początku. Zawsze był obecny przy wizytach partnerskich czy spotkaniach roboczych i planów współpracy. Brał udział m.in. w spotkaniach z młodzieżą w iławskim liceum, z lokalnymi stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz we wszystkich wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla relacji polsko-niemieckich. W kontaktach między Iławą i Herborn dał się poznać jako osoba otwarta, godna zaufania i żywo zainteresowana zacieśnianiem polsko-niemieckich relacji. Iławę oraz okolice Warmii i Mazur odwiedza także prywatnie z rodziną, gdzie aktywnie spędza czas wolny.

Zasłużeni dla Miasta Iławy w 2020 roku

Karol Jacuński

Dał się poznać w mieście jako społecznik i osoba zaangażowana w pracę na rzecz kombatantów regionu, w szczególności Iławy. Był wieloletnim Prezesem Okręgowego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie z siedzibą Koła w Iławie, aktywnie działał w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pracował nad integracją środowiska kombatantów, skupieniem ich w stowarzyszeniu, przyczyniał się do utrwalania pamięci o bohaterach II Wojny Światowej. Jako uczestnik niezliczonych spotkań z dziećmi i młodzieżą popularyzował historię, integrując mieszkańców, co w mieście budującym swoją polską tożsamość, miało fundamentalne znaczenie, szczególnie w kontekście społeczno – historycznym. Karol Jacuński zaangażował się w stworzenie warunków do spotkań kombatantów, zajmował się gromadzeniem pamiątek i dokumentów utrwalających zasługi mieszkańców Iławy dla odzyskania niepodległości. Niejednokrotnie występował w interesie środowiska kombatantów, upominając się o należny im szacunek i pamięć, reprezentował i dbał o ich sytuację, pozyskując środki na wsparcie tego środowiska. Jako były więzień obozu w Lebrechtsdorf był bardzo mocno zaangażowany w podtrzymywanie pamięci o czasach wojny, dbał o pielęgnowanie tradycji narodowych, wiernie służył prawdzie o okrucieństwach II Wojny Światowej. Nie ustawał w zabieganiu o uhonorowanie osób wspierających środowiska kombatanckie. Mimo wieku nie zwalniał tempa i swojej aktywności, praca iławskich organizacji kombatanckich, dzięki jego staraniom, była uznawana za wzorcową i sławiła dobre imię miasta. 

Zbigniew Rychlik

Samorządowiec, nauczyciel, żeglarz, działacz społeczny. Związany jest z Iławą od lat sześćdziesiątych XX wieku. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Przez wiele lat zaangażowany w prace lokalnego samorządu. Był członkiem Zarządu Miasta Iławy (1994-1998), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (1998-2002), wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej (2002-2006) i Przewodniczącym Rady Miejskiej (2006-2010). Z jego inicjatywy Rada Miejska w Iławie przyjęła Kodeks Etyki Radnego. Jest pomysłodawcą nazwy tramwaju wodnego "Ilavia". Uczestniczył też w projektowaniu flagi Iławy. Brał czynny udział w pracach związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem partnerstwa z miastami Gargżdai, Herborn i Tholen. Inicjator nadawania "Złotego Herbu Iławy". Przez wiele lat umiejętnie wspierał różne inicjatywy samorządowe oraz inicjatywy mieszkańców Iławy. Zbigniew Rychlik był i jest człowiekiem oddanym pracy na rzecz lokalnej społeczności. Brał i wciąż bierze udział w różnych akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy i osób niepełnosprawnych. Od wielu lat zaangażowany jest w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie. Związany z iławskim środowiskiem żeglarskim opracował Dekalog Etyki Żeglarskiej. Jest też autorem inicjatyw skierowanych do żeglarzy i wędkarzy. Odznaczony Błękitnym Krzyżem WOPR.

Nagła metamorfoza Mameda Khalidova. Po tych zdjęciach będziecie OSŁUPIENI, ciężki szok