Opieka w świetlicy zamiast zasiłku z ZUS-u. Grupa dzieci w Grudziądzu nadal chodzi do szkoły [AUDIO]

2020-11-17 11:32 Damian Pieczonka
ZUS
Autor: pixbay Niewielka grupka dzieci, mimo zajęć zdalnych nadal uczęszcza do grudziądzkich szkół

Choć lekcje odbywają się online, część uczniów nadal chodzi do szkoły. To dzieci rodziców, którzy ze względu na charakter wykonywanej pracy mają zapewnioną opiekę w świetlicach. Funkcjonują one we wszystkich 16 grudziądzkich podstawówkach. Ilu uczniów do nich uczęszcza? Komu przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku, a komu nie?

ESKA XD #009

Nie wszyscy rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada. Zasiłku nie otrzymają rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ponieważ szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I-III. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają również rodzice, którzy mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko sami zdecydują, że dziecko zostanie w domu.  Zasiłek ten nie przysługuje także, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Zobacz też: Osocze ozdrowieńców pilnie potrzebne. Apel do grudziądzan po COVID-19. Kto, jak I gdzie może oddać? [AUDIO]

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak i nad starszymi dziećmi, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Ubezpieczony rodzic może z niego skorzystać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku, gdy ta placówka, nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w związku z epidemią. Chodzi na przykład o sytuację, gdy część dzieci uczy się zdalnie.

Świetlice są czynne we wszystkich szesnastu szkołach podstawowych w Grudziądzu. Uczęszcza do nich dwudziestu uczniów -mówi Beata Adwent, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Krystyna Michałek z ZUS, o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19. Zasiłek mogą również otrzymać ubezpieczeni rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii. Zasiłek mogą również otrzymać, gdy taka placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.