Gorzów: Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wyjdzie taniej?

2021-02-22 17:45 sg
Gorzów: SP1
Autor: SG Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzowie.

Są chętni na remont „Jedynki”. Do magistratu wpłynęło 5 ofert i co istotne 3 z nich są poniżej zakładanych kosztów. W ostatnich latach to rzadki przypadek. Miasto może sporo zaoszczędzić na tej inwestycji.

Pięć firm chce remontować budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie. Najniższa oferta opiewa na prawie 9 mln zł. To zdecydowanie mniej niż zakładało miasto, które oszacowało koszt zadania na 11,5 mln zł. W tym limicie zmieściły się jeszcze dwie oferty. Najwyższa opiewała na 13,5 mln zł. Teraz urzędnicy przyjrzą się ofertom i wybiorą wykonawcę robót.

Zwycięska firma musi wyremontować zabytkowy obiekt, a także wykonać termomodernizację budynku głównego i części hali sportowej, gdzie znajdują się gabinety lekcyjne. Termin zakończenia inwestycji to 15 listopada. Do przetargu zgłosiły dwie firmy z Gorzowa, jedna z Poznania, a także dwa konsorcja: jedno gorzowskie, a drugie gorzowsko-poznańskie.