Szczepienia przeciwko grypie w Elblągu z dofinansowaniem

2020-09-11 11:48
Szczepionki
Autor: UM Elbląg

W czasie pandemii Miasto przeznaczy środki finansowe na szczepienia przeciw grypie, które skierowane zostaną m.in. do pracowników instytucji miejskich, czy nauczycieli w elbląskich szkołach. Mówił o tym podczas zdalnej konferencji prasowej Michał Missan wiceprezydent Elbląga.

- Zgodnie z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego szczepienia przeciwko grypie są rekomendowaną metodą profilaktyki i  zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy. Jest także prawdopodobieństwo, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą, kiedy może nas czekać druga fala epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem – wskazywał wieprezydent Missan - Szczepienia przeciw grypie stanowią, obok innych form profliktyki takich jakich mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego czy noszenie maseczek, kolejną formę profilaktyki zdrowia w zakresie choroby COVID-19. Dlatego chcemy refundować szczepionki przeciw grypie dla pracowników Urzędu i instytucji miejskich, tam gdzie większe może być ryzyko zakażenia. Szacujemy, że refundowanymi szczepieniami zostanie objętych około 3.500 osób -informował wiceprezydent

- Takie szczepienia chcemy zaproponować w Urzędzie Miejskim, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w Schronisku dla Bezdomnych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Straży Miejskiej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach aktywizacji zawodowej (stołówka w której wydawane są posiłki przyznane przez MOPS), w publicznych szkołach, przedszkolach i żłobkach oraz opiekunkom i opiekunom świadczącym usługi w Polskim Czerwonym Krzyżu i Stowarzyszeniu "Lazarus" – wyliczał wiceprezydent Missan i dodał – Można będzie zrealizować szczepienie w podstawowej opiece zdrowotnej, tam gdzie każdy przynależy, a następnie uzyskać dofinansowanie. Szczepienia przeciw grypie sfinansowane będą ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie można wykorzystać środki na działania profilaktyczne.

Bezpiecznie na rowerze - film profilaktyczny