Zima w Bydgoszczy. Straż Miejska o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości

2021-01-12 22:52 Dawid Olszewski
Zima
Autor: Free-Photos/CC0/pixabay.com

W Bydgoszczy znów pada śnieg. Strażnicy miejscy przypominają o obowiązkach, które spoczywają na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Straż Miejska i bydgoski ratusz przypominają, że właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za odśnieżanie terenu, który jest położony wzdłuż ich nieruchomości. To ważne, bo jeśli chodnik nie zostanie odśnieżony i pieszy się na nim poślizgnie i skręci lub złamie nogę, może domagać się odszkodowania od właściciela nieruchomości. 

Obowiązki te wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym

- informuje Straż Miejska w Bydgoszczy. 

Trzeba też usuwać sople i nawisy śniegu z dachów budynków, które sąsiadują z drogami i chodnikami. 

Strażnicy miejscy przypominają, że osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku muszą liczyć się z konsekwencjami. Interwencja może skończyć się na pouczeniu albo nałożeniu mandatu w wysokości 100 zł. Sprawa może trafić też do sądu.

Zima w Bydgoszczy