Więźniowie recytują poezję, rysują i nagrają płytę. To w szczytnym celu [GALERIA]

2020-08-05 14:53 Dawid Olszewski
Więźniowie przygotowali kartki dla Powstańców
Autor: Materiały prasowe

Więźniowie z Koronowa i Chojnic biorą udział w akcji „BohaterON – włącz historię!”. Chodzi o uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania, którą prowadzą dwie wrocławskie organizacje - Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria.

Od początku sierpnia osadzeni przygotowują kartki dla Powstańców. Do tej pory udało się przygotować kilkaset kartek, ale w planie jest stworzenie 1400 sztuk. To podziękowanie dla żyjących weteranów walk z 1944 roku.

Przeżyte w ramach resocjalizacji lekcje historii przybliżają uczestnikom wojenną rzeczywistość. Dzięki takim przedsięwzięciom osadzeni mają możliwość doświadczyć, czym jest niepodległość i zrozumieć fakt, że nie jest ona wartością daną raz na zawsze. Niejednokrotnie polscy bohaterowie musieli o nią walczyć, poświęcając siebie. Rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku do kultury i polskiej tradycji, symboliki narodowej, promocja aktywnej postawy obywatelskiej, rozwijanie postaw prospołecznych i dobra wspólnego, prowadzi do większego poziomu uspołecznienia osób pozbawionych wolności. To może być ważny czynnik zmniejszający ryzyko powrotu na drogę przestępczą

- mówi pkt. Karolina Kozłowska z Zakładu Karnego w Koronowie.

Warto uhonorować bohaterów walczących o stolicę. Powstańcy byli gotowi oddać własne życie dla Polski, dla kolejnych pokoleń. Udział w akcji przygotowywania kartek dla Powstańców to dla mnie upamiętnienie ich odwagi, walki.

- mówi więzień Zakładu Karnego W Koronowie.

Tutaj w akcji biorą udział między innymi recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, osadzeni skazani prawomocnym wyrokiem za publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego, skazani dyskryminujący osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej oraz skazani z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pocztówki zawierają maksymalnie 25 słów – uznania, podziękowania, życzeń – bo dokładnie tyle wynosił limit w korespondencji wysyłanej pocztą polową w czasie Powstania Warszawskiego. Kartki wedle uznania skazanych są adresowane do konkretnego uczestnika walk o stolicę lub ogólnie – do Powstańców. Co ważne, jeśli osadzeni tylko wyrażą taką chęć, będą mogli podpisać kartki swoimi personaliami, aby umożliwić Powstańcom nawiązanie zwrotnej relacji międzypokoleniowej.

Akcja tworzenia kartek potrwa do października.

Oprócz akcji tworzenia kartek, Służba Więzienna w Koronowie prowadzi inne akcje związane z historią. Wkrótce odbędzie się spotkanie z Powstańcem Warszawskim. W najbliższym czasie osadzeni będą również czytać poezję między innymi Baczyńskiego, Krachelskiej i Szczepańskiego. 

Dodatkowo, więźniowie wyszli z inicjatywą nagrania płyty z własną interpretacją i aranżacją piosenek powstańczych. Część osadzonych zagra na instrumentach, inni będą śpiewać. Nagrane płyty trafią do Powstańców. Będzie też konkurs plastyczny - więźniowie wykonają portrety Powstańca, z którym w najbliższym czasie się spotkają.

Funkcjonariusze SW przygotowali paczki dla małych pacjentów

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.