Akademik Politechnika Bydgoska

i

Autor: Dawid Olszewski

Politechnika Bydgoska przechodzi na naukę zdalną!

2021-11-26 14:47

Politechnika Bydgoska zdecydowała, że studenci przejdą na naukę zdalną. Powodem jest rozpędzająca się czwarta fala epidemii koronawirusa.

Nauka zdalna na Politechnice Bydgoskiej będzie obowiązywała przez prawie miesiąc. Z zarządzenia rektora Politechniki Bydgoskiej wynika, że zajęcia z domu będą prowadzone aż do 23 grudnia.

Zajęcia zdalne dla studentów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczną się 26 listopada. Dla studentów na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej 29 listopada.

Rektor poinformował też, że w uzgodnieniu z opiekunem pracy i za zgodą kierownika jednostki student lub doktorant może realizować pracę dyplomową albo rozprawę doktorską w formie stacjonarnej przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Do niedawna zajęcia zdalne obowiązywały też na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 22 listopada uczelnia wróciła do funkcjonowania w trybie mieszanym. Zajęcia ćwiczeniowe, konwersatoria, laboratoria i zajęcia praktyczne odbywają się  w formie stacjonarnej. Wykłady nadal są prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Tak wygląda Teatr Kameralny w Bydgoszczy