Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusz CKE. Sprawdź, jak sobie poradziłeś

i

Autor: pixabay, cke/screen

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Arkusz CKE. Sprawdź, jak sobie poradziłeś

2024-05-15 14:31

W środę, 15 maja o godz. 9.00 uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej ponownie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Tym razem na przyszłych absolwentów szkół podstawowych czekał test z matematyki. Wynik egzaminu ma znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich, a uczniowie poznają go 3 lipca. Co pojawiło się w arkuszu z matematyki? Sprawdzamy!

Drugi z egzaminów ósmoklasisty – test z matematyki, rozpoczął się w środę, 15 maja o godz. 9.

W 2024 roku, tak jak w poprzednim, egzamin ósmoklasisty obejmie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Nie można go nie zaliczyć, ponieważ wynik jest wyrażany w punktach w przeciwieństwie do matur, których wynik określany jest w procentach.

Punktacja, jaką otrzymają przyszli absolwenci szkół podstawowych ze wszystkich trzech egzaminów będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji do wybranej szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co było na egzaminie z matematyki?

Środowy egzamin trwał 100 minut. Według danych CKE, jest on najbardziej wymagający spośród trzech, do których przystępują ósmoklasiści. W jego zakres wchodzi szereg zagadnień, takich jak działania na liczbach naturalnych i całkowitych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczenia praktyczne, potęgi o podstawach wymiernych, pierwiastki, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, operacje na sumach algebraicznych, obliczenia procentowe czy cechy figur geometrycznych na płaszczyźnie.

Gotowy arkusz z egzaminem znajdziesz w tym miejscu po godz. 13.

Wieczorny Express - prof. Daniel BOĆKOWSKI

Egzamin ósmoklasisty 2024. Pozostałe terminy

Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym do ukończenia edukacji na poziomie podstawowym jest podejście do wszystkich trzech egzaminów pisemnych. Pierwszy z nich – z języka polskiego, obył się we wtorek, 14 maja.

Kolejnego dnia, w środę, 15 maja, o godzinie 9:00, uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki. Natomiast w czwartek, 16 maja, o godzinie 9:00, odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego.

Uczniowie mają możliwość wyboru języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz włoskiego. Przy czym – tu istotne - musi to być język, który jest przedmiotem obowiązkowych lekcji w szkole podstawowej.