school

i

Autor: pixabay

„Dzwonek jest dla nauczyciela!” - czy prowadzący może zatrzymać ucznia na przerwie? Przepisy jasno o tym mówią

2023-03-17 12:21

„Dzwonek jest dla nauczyciela!” - każdy uczeń przynajmniej raz w życiu usłyszał ten cytat, tuż po tym, jak w klasie rozległ się dźwięk dzwonka szkolnego. Co najmniej raz w życiu każdy musiał również zostać parę minut dłużej na lekcji, mimo że rozpoczęła się już przerwa. Czy „dzwonek” rzeczywiście jest, jak zaznaczali wielokrotnie prowadzący zajęcia, „dla nauczyciela”? Przepisy jasno o tym mówią. Sprawdźmy to!

Prawa i obowiązki ucznia wynikają z różnych przepisów

Nie jest tajemnicą, że w Polsce obowiązek nauki ma każdy, kto nie skończył 18 lat. To nie wszystko! Zakres obowiązków ucznia, zgodnie z prawem, jest znacznie szerszy. Każdy, kto uczęszcza na zajęcia szkolne zobowiązany jest m.in. do rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, czy systematycznego przygotowywania się do lekcji.

O obowiązkach, które spoczywają na uczniach mówi przede wszystkim status szkoły, a także Konstytucja Rzeczypospolitej. Zgodnie z artykułem 70 – szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwijania umiejętności, a także wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

Baśniowy Ogród Świateł w Bydgoszczy

Choć wielu uczniów nie zdaje sobie z tego sprawy, zgodnie z przepisami – osoby uczęszczające na zajęcia szkole posiadają również serię praw. Wśród nich są m.in. prawo do wolności przekonań, religii, czy swobodnej wypowiedzi.

Zgodnie z przepisami uczeń ma prawo do wyrażenia swojej opinii, nawet jeśli różni się ona od poglądów prowadzącego lekcję. Ponadto, uczniowi przysługuje prawo do ochrony zdrowia czy prywatności.

Przypomnijmy, że bez zgody rodzica uczeń m.in. nie może pojawiać się na grupowych zdjęciach szkolnych, umieszczanych np. na stronie szkoły w internecie, czy na korytarzu w placówce. Warto również pamiętać, że do czasu ukończenia 18 roku życia, usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach musi napisać rodzic. Kiedy jednak uczeń jest już pełnoletni, może wypisać je sobie sam.

Warto jednak zaznaczyć, że nie oznacza to, że nauczyciel zaakceptuje powód nieobecności i usprawiedliwi opuszczone przez ucznia godziny. Co natomiast z prawem do przerwy?

Dzwonek na przerwę w szkole jest dla ucznia czy nauczyciela?

Każdy, kto uczęszczał, bądź nadal uczęszcza na zajęcia szkolne, przynajmniej raz w życiu, tuż po tym, jak na koniec lekcji rozległ się dźwięk dzwonka usłyszał cytat „dzwonek jest dla nauczyciela”. W ten sposób prowadzący zajęcia daje do zrozumienia, że to jeszcze nie koniec lekcji.

W takich przypadkach uczniowie muszą zostać dodatkowe parę minut po zajęciach w czasie przerwy, by nauczyciel mógł dokończyć nauczanie. Co mówią o tym przepisy? Czy nauczyciel może zatrzymać ucznia na przerwie? Czy dzwonek rzeczywiście jest „dla nauczyciela”? Sprawdźmy.

Jak podają przepisy – uczeń ma prawo do „odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii”. Co za tym idzie – nauczyciel nie może zatrzymać ucznia na przerwie. Łamie to bowiem jego prawa do odpoczynku na przydzielonej przerwie międzylekcyjnej.

Przypomnijmy, że nauczyciel nie ma również prawa zabrać uczniowi telefonu, gdy ten korzysta z niego podczas zajęć. Prowadzący zobowiązany jest do upomnienia osoby uczęszczającej na zajęcia, a w przypadku, gdy ta nie posłucha – może wyciągnąć względem niej konsekwencje.

O prawach i obowiązkach ucznia mówi przede wszystkim Konstytucja RP, a także prawo oświatowe, czy ustawa o systemie oświaty. Zadaniem każdej placówki jest również indywidualne określenie – co musi, a czego nie może robić uczeń.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE