Bydgoski UKW wdraża plan równości płci. Uczy się tam i pracuje więcej kobiet niż mężczyzn, ale rządzą niepodzielnie panowie

i

Autor: Pexels/UKW Bydgoszcz

wiadomości

Bydgoski UKW wdraża plan równości płci. Uczy się tam i pracuje więcej kobiet niż mężczyzn, ale rządzą niepodzielnie panowie

2023-12-03 14:11

Bydgoski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zatrudnia więcej kobiet niż mężczyzn, ale bywa, że dodatek funkcyjny do pensji pracownika jest nawet o połowę niższy niż do pensji pracowniczki. Kształci się tam zdecydowanie więcej studentek niż studentów, ale rządzą wszystkim mężczyźni: rektor oraz czterech prorektorów. Uczelnia - w myśl zasady: lekarzu, lecz się sam - wdraża Plan Równości Płci dla UKW. Diagnoza problemu to tylko pierwszy krok na drodze do równości, którą UKW będzie przemierzać przynajmniej do 2027 roku. Do akcji wkroczyła Pełnomocniczka Rektora UKW ds. Równości Płci. Czy zmiany dotrzymają jej kroku?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dołączył do grona uczelni w Polsce, na których funkcjonują regulacje wspierające zasadę równości członków wspólnoty akademickiej.

  • Na bydgoskiej uczelni obowiązuje już Planu Równości Płci dla UKW.
  • Zawiera harmonogram konkretnych działań, które mają zwiększyć świadomość znaczenia równości płci oraz przeciwdziałać uprzedzeniom, kształtować postawy szacunku wobec różnorodności, popularyzować zagadnienia problematyki płci w nauce, stworzyć strukturę i procedury wspierające kulturę równości. Działania są rozpisane na lata 2023-2027.
  • Powołano Pełnomocniczkę Rektora ds. Równości Płci.
  • Funkcję tę pełni dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni z Wydziału Pedagogiki.
  • Pełnomocniczka ma służyć wsparciem dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć, opracować związane z tym działaniem procedury oraz koordynować realizację zapisów Planu Równości Płci.

Powstał Planu Równości Płci dla UKW. Co zawiera?

- Wzmacnianie kultury równości w naszej uczelni to ważna część tej misji, która zależy od wspólnych działań społeczności uniwersyteckiej - mówi dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni. - Aktualnie rozpoczynają się prace m.in. nad opracowaniem Kodeksu Równości Płci określającego normy zachowań oraz procedury wspierające równość ze względu na płeć; przeprowadzone zostaną badania w ramach diagnozy (nie)równości płci, a także wdrożone działania szkoleniowe i promocyjne poświęcone równości, różnorodności, inkluzywności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Zapraszam społeczność akademicką do wspólnych aktywności na rzecz Kultury Równości UKW – dodaje.

Dającą do myślenia, kompleksową analizę sytuacji na bydgoskiej uczelni zawiera Planu Równości Płci dla UKW.

Na UKW w Bydgoszczy kobiety stanowią tylko 26 proc. osób z tytułem profesora

Dowiadujemy się z niego m.in. że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zatrudnia 1158 osób, aż 59 proc. z nich to kobiety. W grupie dydaktycznej większość stanowią kobiety. Inaczej jest na stanowiskach profesora uczelni i profesora. Zestawienie stopni i tytułów z podziałem na płeć pokazuje przewagę kobiet wśród osób z tytułem zawodowym magistra i ze stopniem naukowym doktora oraz odwrócenie tej tendencji w grupie osób ze stopniem doktora habilitowanego i z tytułem profesora. Kobiety stanowią jedynie 26 proc. osób posiadających tytuł profesora. Widoczne jest spowolnienie rozwoju kariery naukowej kobiet po uzyskaniu stopnia naukowego doktora lub rezygnacja z dalszego awansu naukowego, szczególnie z ubiegania się o tytuł profesora. W okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2022 roku tytuł profesora otrzymały 3 kobiety i 11 mężczyzn, stopień doktora habilitowanego 11 kobiet i 9 mężczyzn, a stopień doktora 11 kobiet i 8 mężczyzn. Dynamika awansów naukowych w tym okresie ujawnia tendencję do równowagi płci w wypadku stopni naukowych, a jednocześnie potwierdza liczebną przewagę mężczyzn z tytułem profesora. W latach 2017-2021 wśród osób kierujących projektami naukowymi finansowanymi przez różne instytucje niemal dwukrotnie przeważali mężczyźni.

Wszystko to wpływa na dysproporcje w ostatecznych zarobkach kobiet i mężczyzn. Bo choć stawki wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach asystenta, adiunkta, profesora uczelni i profesora są równe dla obu płci, różnicę robią dodatki. Dodatki funkcyjne i zadaniowe wypłacane są 135 kobietom oraz 178 mężczyznom. W grupie mężczyzn najwyższy łączny dodatek do wynagrodzenia zasadniczego wynosi 5 tys. zł, najniższy 33 PLN. W grupie kobiet najwyższy dodatek jest o połowę niższy i wynosi 2,5 tys. zł, najniższy wynosi 20 zł.

Na UKW rządzą rektor i czterech prorektorów, ale wśród osób uczących się i pracujących więcej jest kobiet niż mężczyzn

Przewaga mężczyzn jest też wyraźna na najwyższych szczeblach zarządzania uniwersytetem. Funkcje rektora oraz czterech prorektorów pełnią wyłącznie mężczyźni. Wychodzi na to, że przewodzą głównie kobietiom - na tej bydgoskiej uczelni kształci się 7021 osób, w tym 4593 kobiety (65 proc.) oraz 2428 mężczyzn (35 proc.).

Te wnioski, na jakie zwraca uwagę sama uczelnia, to świetny punkt wyjścia do zmian. A po co one?

UKW w Bydgoszczy: filozofia równościowa staje się integralną częścią naszej kultury uniwersyteckiej

- Wolne od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji środowisko nauki i pracy, w którym każda osoba studiująca czy pracująca, niezależnie od płci lub innych cech indywidualnych, w sposób nieograniczony, na równi z innymi może realizować swoje ambicje, sprzyja poprawie motywacji jednostek do pomnażania kapitału intelektualnego, wzmacnia poczucie przynależności do wspólnoty akademickiej oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Pozwala na lepsze wykorzystanie potencjałów tkwiących w odmienności. Dlatego filozofia równościowa staje się integralną częścią naszej kultury uniwersyteckiej! - czytamy na stronie UKW.

Powstała strona internetowa poświęcona równości na UKW

Szczegółów na temat inicjatywy, ale i informacji, gdzie szukać wsparcia w razie dyskryminacji, można już szukać na specjalnej stronie internetowej Kultura Równości UKW. W planach są m.in. szkolenia antydyskryminacyjne, warsztaty i otwarte imprezy. Do ciekawych wniosków prowadzi już sama lektura planu.

Bydgoski Jarmark Świąteczny 2023 oficjalnie otwarty!
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE