588 projektów zgłosili bydgoszczanie do BBO. Czas na weryfikację!

2021-07-19 10:28 Dorota Lakner
Weryfikacja projektów zgłoszonych do BBO 2021
Autor: Dawid Olszewski

Prawie 600 pomysłów zgłosili mieszkańcy do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Śródmieścia, Nowego Fordonu, Osowej Góry i Kapuścisk.

Prawie 600 pomysłów zgłosili mieszkańcy do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy osiedli Bocianowo – Śródmieścia, Nowego Fordonu, Osowej Góry i Kapuścisk.

Zgłoszone pomysły będą teraz sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów. To zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu.

Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie, czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach Zespołu uczestniczą tez przedstawiciele Rad Osiedli i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty mogą oceniać też bydgoszczanie. Do 15 października ratusz czeka na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Swoją opinię na temat zgłoszonych projektów można wyrazić w formularzu na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO.

Przez 45 dni mieszkańcy zgłosili: - 454 osiedlowych, - 38 ponadosiedlowych, - 95 małych projektów społecznych.

Wśród zgłoszonych zadań królują nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a nawet dla czworonożnych pupili. Nie brakuje też projektów o charakterze ekologicznym. Bydgoszczanie chętnie widzieliby na swoich osiedlach więcej zieleni, nowe parki czy skwery. Mieszkańcy równie chętnie zgłaszają  budowę chodników i parkingów. Część projektów związana jest także z poprawą bezpieczeństwa na osiedlach.

Osiedla, których mieszkańcy zgłosili najwięcej pomysłów to: -Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto – 33 -Nowy Fordon – 31 -Osowa Góra – 29 -Kapuściska – 29 -Czyżkówko – 23 -Bartodzieje – 23 -Górzyskowo – 23 -Wyżyny – 21 -Błonie – 20 -Szwederowo – 20 -Leśne – 19 -Stary Fordon – 19

Na realizację zadań, które w głosowaniu wybiorą mieszkańcy miasto przeznacza 16 mln złotych.