Kosztowna walka z wirusem. Braniewski szpital otrzymuje wsparcie

2020-11-20 23:56 mh
Kosztowna  walka z wirusem. Braniewski szpital otrzymuje wsparcie
Autor: Starostwo Powiatowe w Braniewie Kontenery zastąpią dotychczas wykorzystywane namioty użyczone braniewskiemu szpitalowi przez wojsko.

Powiat Braniewski otrzymał od wojewody warmińsko-mazurskiego dotację celową w kwocie 1 079 642 zł. z przeznaczeniem na działania związane ze zwalczaniem skutków ,,Covid – 19”. Środki te trafią do Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.

Decyzją wojewody warmińsko – mazurskiego w październiku br. (17.10.2020) w braniewskim szpitalu uruchomiony został oddział zakaźny dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

– Działania przeprowadzane są w dwóch etapach. W pierwszym etapie oddano do użytku 40 łóżek, a obecnie 30 łóżek jest przygotowywanych, trwają ostatnie prace adaptacyjne pomieszczeń oraz montaż specjalistycznej windy - mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Do Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie trafiło też w formie darowizny osiem kontenerów z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków SARS-CoV–2. Kontenery zastąpią dotychczas wykorzystywane na ten cel namioty użyczone braniewskiemu szpitalowi przez 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie. Zarówno żołnierze WOT jak i 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej wspierają personel medyczny przy opiece pacjentów chorych na „COVID”, m.in. dostarczają do braniewskiego szpitala butle z tlenem niezbędnym do tlenoterapii oraz pomagają personelowi przy wymianie butli.

Wojewoda dodatkowo przekazał dotację w kwocie 80 tys. zł na sfinansowanie zakupu zbiornika na medyczny tlen ciekły na potrzeby pacjentów szpitala leczonych na „Covid” – informuje starosta braniewski Karol Motyka.

Wzruszające wyznanie żony zmarłego policjanta