Wojskowa Straż Pożarna pomaga nie tylko mundurowym. Stale wspomaga strażaków Państwowej Straży Pożarnej

2020-09-14 11:50 MH
Wojskowa Straż Pożarna  pomaga nie tylko mundurowym. Stale wspomaga strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Autor: arch. 9BBKPanc.

Strażacy z wojskowej straży pożarnej w Braniewie rozpoczęli starania o przedłużenie obecności w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na kolejne 5 lat. KRS-G zaczął funkcjonować w Polsce w 1995 roku jako jednolity i spójny układ, skupiający powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Strażacy z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej dołączyli do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 2017 roku. To potwierdziło ich gotowość do niesienia specjalistycznej pomocy, także na zasadzie współpracy z innymi np. cywilnymi jednostkami ratowniczymi.

Jednostka wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest i wykorzystywana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Strażacy z wojska prowadzą działania nie tylko na terenie Garnizonu Braniewo. Uczestniczą w akcjach ratowniczych na terenie całego powiatu braniewskiego, wspomagając strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

By nadal sprawnie to realizować spełniając wymogi formalno - prawne, w siedzibie Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie podpisano porozumienie, które rozpoczyna procedurę włączenia na kolejne 5 lat wojskowej straży pożarnej w Braniewie do struktur KSRG.

Porozumienie  podpisali: dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk dypl. Dariusz Kosowski, komendant powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko oraz przedstawiciel delegatury WOP w Olsztynie bryg. Waldemar Gęśla. Podczas uroczystości wręczono również pamiątkowe odznaki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, którą otrzymali: dowódca, oficerowie oraz strażak 9BBKPanc.

XVIII Piknik Militarny w Kaliszu

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.