W Braniewie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej

2020-02-17 13:50 as
Pomoc prawna
Autor: www.pixabay.com

W Braniewie ruszyła darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu. Mogą oni skorzystać z konsultacji w dwóch punktach w Braniewie, przy ul. Królewieckiej 13. Darmową poradę można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 i od 14 do 18, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.​

W Powiecie Braniewskim funkcjonują dwa Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden także poradnictwa obywatelskiego.

Pod koniec grudnia 2019 roku Powiat Braniewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Braniewskiego, w imieniu którego działają Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, podpisali umowę z Panią Magdaleną Bornus – Radcą Prawnym na świadczenie pomocy prawnej i umowę z Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”z siedziba w Olsztynie reprezentowaną przez Pana Dawida Daniluka – Radę Prawnego na Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku.

Rejestracja oraz miejsce i godziny funkcjonowania punktów.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego jest wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu (55)6440241 lub (55)6440208. Telefon czynny jest w godzinach 7:00-15:00.

Punkty mieszczą się w Braniewie, przy ul. Królewieckiej 13 (budynek internatu Zespołu Szkół Budowlanych, wejście od ul. Wiejskiej 2). Punkty czynne będą przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):
1) PUNKT I – w godzinach od 8:00 do 12:00 udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna
2) PUNKT II – w godzinach od 14:00 do 18:00 udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie obejmowało również nieodpłatną mediację.