Szukasz pracy? W Braniewie możesz zostać żołnierzem

2021-01-08 13:07 as
żołnierze
Autor: archiwum WOT Szukasz pracy? W Braniewie możesz zostać żołnierzem

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej to wciąż rozwijająca się jednostka, która prowadzi stały nabór do służby. Szansę na służbę zawodową w brygadzie ma każdy żołnierz rezerwy. Poszukiwani są chętni do korpusu szeregowych, m.in strzelcy i kierowcy z każdą kategorią prawa jazdy.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci to m.in. obywatelstwo polskie, wiek - poniżej 35 roku życia, wykształcenie - minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza lub zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględnia się służby zastępczej), niekaralność, dobry stan zdrowia, rozmowa kwalifikacyjna, pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

Więcej informacji na temat prowadzonych kwalifikacji można uzyskać w braniewskiej 9 brygadzie i pod nr. tel. 727-013-427.

Nowy sposób na zamknięte siłownie. Zajęcia fitness przeniosły się do szkoły tańca