Strażacy podsumowali rok 2019

2020-02-18 9:14 MH
Strażacy z Braniewa podsumowali 2019 rok
Autor: arch. KP PSP Braniewo

W Spichlerzu Mariackim w Braniewie odbyła się odprawa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w roku 2019. Był to czas wypełniony interwencjami. W ciągu 12. miesięcy odnotowano na terenie powiatu braniewskiego 956 zdarzeń, w których uczestniczyli strażacy. Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizowali ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączali się w imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Ważnym elementem ich służby było też promowanie szeroko rozumianej profilaktyki.

W odprawie uczestniczyli Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Robert Fliciński, Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin z terenu powiatu, duchowny, przedstawiciele ruchu pożarnictwa ochotniczego oraz strażacy KP PSP w Braniewie.

Podczas podsumowania Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko dokonał prezentacji zadań służbowych realizowanych w minionym roku przez strażaków PSP. Podsumowanie było również okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zawodowego i ochotniczego. Komendant podziękował władzom strażackim oraz samorządowcom za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Braniewie oraz inwestowanie w rozwój ruchu pożarnictwa ochotniczego.


Braniewscy strażacy w ubiegłym roku odnotowali 956 zdarzeń, w których brali udział. W akcjach ratowniczych uczestniczyli funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej, często wspierani przez strażaków ochotników oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej.

Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element związany z promowaniem pożarnictwa, doskonaleniem technik, rzemiosła ratowniczego oraz szeroko rozumianej profilaktyki.

Warto podkreślić, że w roku minionym zakupiono dwa nowe pojazdy pożarnicze dedykowane dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Braniewie oraz Lipowinie. To kolejne nowe jednostki sprzętowe, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Braniewskiego.