Nie bądźmy obojętni. Bezdomni z Braniewa i regionu potrzebują pomocy

2020-02-18 14:19 as
bezdomność
Autor: www.pixabay.com

Wprawdzie zima jest w tym roku łagodna, ale pracownicy ośrodka pomocy społecznej w Braniewie apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych i potrzebujących pomocy, a także starszych.

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur odczuwalnego chłodu, zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam, dlatego pracownicy MOPS w Braniewie zwracają się z apelem o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia, zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne), informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych.

Informacje należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30), telefonicznie pod nr tel.:

556208100, 556208116 do 119 , oraz na telefon całodobowy komórkowy : 510 938 873 lub telefon alarmowy 112.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działa także bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem  800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.