Braniewianie mogą zgłaszać swoje uwagi

2020-09-15 10:37 as
logo
Autor: UM Braniewo

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowego dokumentu planistycznego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów w Braniewie.

— Urząd Miasta Braniewa przystąpił do opracowania nowego dokumentu planistycznego: „Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego” — pisze na swoim fanpejdżu burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. — Dokument będzie decydował o sposobie zagospodarowania terenów w naszym mieście. Przed uchwaleniem dokumentu przez Radę Miasta Braniewa i ustaleniem ostatecznej treści Studium niezbędny jest proces konsultacji z mieszkańcami Braniewa. Dlatego do końca roku 2020 zaplanowane są m.in, spotkania konsultacyjne z ekspertem, ankiety, spacer badawczy czy badania focusowe.

Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Braniewa – www.braniewo.pl.

Łabędzia rodzina – Jezioro Ukiel Olsztyn