Uczysz się w domu? Możesz dostać pieniądze na jedzenie ze specjalnego zasiłku

2020-11-19 9:54 hz
Nauka zdalna. MOPR finansuje posiłki dla uczniów
Autor: pixabay Nauka zdalna. MOPR finansuje posiłki dla uczniów / Zdj. ilustacyjne

Co najmniej do 29 listopada zamknięte mają pozostać wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Wybrani uczniowie, którzy lekcje odbywają w domu, mogą otrzymać zasiłek celowy na zakup żywności.

Tak powstaje szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Nauka zdalna. Pieniądze na jedzenie od MOPR

W związku z panującą w Polsce i na świecie pandemią uczniowie wszystkich szkół przeszli na naukę zdalną. Zgodnie z zapowiedziami rządu, nie zakończy się ona w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych wcześniej niż 29 listopada. Niektóre dzieci i młodzież, ze względu na trudną sytuację materialną, na ten czas straciły dostęp do ciepłych posiłków na stołówkach szkolnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku poinformował o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

- Potrzeby dzieci w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - czytamy na stronie MOPR w Białymstoku. - W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym MOPR.

Dane kontaktowe dostępne są na stronie https://mopr.bialystok.pl/