Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź! Rozwiąż testy dla strażników więziennych

i

Autor: sw.gov.pl Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź! Rozwiąż testy dla strażników więziennych [QUIZ]

Praca

Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź! Rozwiąż testy do służby więziennej [QUIZ]

2023-05-29 11:48

Kto może zostać strażnikiem więziennym? Jakie wymagania należy spełnić, aby pracować w więzieniu? Pracownicy SW muszą najpierw przejść testy. Wśród nich są zarówno te sprawdzające wiedzę, postrzegawczość i logiczne myślenie, jak również kondycję psychiczną. Dostałbyś się do pracy jako strażnik więzienny? Przekonaj się!

Testy do Służby Więziennej. Jak się dostać do pracy w SW? [29.05.2023]

Nie każdy może pracować w więzieniu. Predyspozycje i kwalifikacje kandydatów do Służby Więziennej potwierdzają m.in. testy psychologiczne oraz dotyczące wiedzy ogólnej, spostrzegawczości czy umiejętności logicznego myślenia. Czy łatwo je zdać? Teraz możesz się przekonać.

Zobacz też: Czy mógłbyś zostać policjantem? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź!

Testy do służby więziennej w postaci symulatora to rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby sprawdzić przykładowe pytania, które pojawiają się na testach dla pracowników Służby Więziennej. Zaznajomią Cię z psychologicznym podejściem egzaminów do służby więziennej oraz sprawdzą, czy Twoja osobowość jest odpowiednia do pracy w tym zawodzie. 

Jesteś ciekawy/a, jak wypadniesz w testach? Spróbuj je rozwiązać i przekonaj się, czy nadajesz się do pracy w więzieniu.

Czy praca w Służbie Więziennej jest stresująca? Sprawdź artykuł: Stres: jak go pokonać? Przyczyny, objawy i skutki stresu

Gen. Bogusław Pacek: Rosja znalazła się w ślepej uliczce, na końcu której jest betonowa ściana

Służba Więzienna. Zadania i uprawnienia SW

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

 • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć
 • z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 • współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Co robi Służba Więzienna?

W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zobowiązani są:

 • kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu;
 • szanować ich prawa i godność;
 • dokładać starań, aby wykonanie kary przyczyniało się do przygotowania skazanych do życia w społeczeństwie;
 • pomagać w poszukiwaniu rozwiązania ich problemów;
 • oddziaływać pozytywnie własnym przykładem
 • Kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze wykonywane są w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania osadzonego. Humanitarny system wykonania kary to też taki, w którym skazany zachowuje wcześniej posiadane prawa i wolności obywatelskie, zaś ograniczenia praw i wolności obywatelskich skazanego mogą wynikać jedynie z ustawy oraz wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia. 
Listen on Spreaker.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE