Opłaty za śmieci idą w górę. Zobacz dokładnie, o ile wzrosną [NOWE STAWKI]

2020-01-17 8:43
Opłaty za śmieci 2020. Nowe stawki w Białymstoku
Autor: odpady.bialystok.pl Odbiór odpadów w Białymstoku. Nowe stawki od marca 2020. O ile wzrosną w Białymstoku?

Śmieci w górę. Od 1 marca 2020 r. w życie wchodzą nowe stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zobacz, o ile w Białymstoku.

Obowiązujące w Białymstoku od 2013 roku stawki za wywóz śmieci zależne są nie od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego, lecz od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obecnie przy zbiórce selektywnej płacimy:

  • przy powierzchni mieszkania do 40 m2 – 9 zł miesięcznie,
  • powierzchni 40,01-80 m2 – 21 zł,
  • większej powierzchni – 29 zł. Przy braku selekcji opłaty są dwa razy wyższe.

Uchwalone w grudniu nowe stawki wynoszą odpowiednio: 16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 7-16 zł, w zależności od wielkości lokalu.

- Są to stawki dla zbiórki selektywnej – tłumaczy Anna Kowalska z białostockiego magistratu. - Zgodnie z przepisami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Jeśli zostanie stwierdzone, że ktoś nie segreguje śmieci, zapłaci stawkę podwójną. Ulgę można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady – odpowiednio do wielkości lokalu od 1 do 3 zł miesięcznie. Dodatkową ulgę dostaną rodziny spełniające kryteria Karty Dużej Rodziny – wspólnie zamieszkujące – oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej).

Opłaty za odbiór śmieci 2020. Nowe stawki - o ile wzrosną w Białymstoku?

W środę, 15 stycznia, białostoccy radni przyjęli uchwałę regulującą zasady programu osłonowego na lata 2020-2021. Stworzono ją z myślą o starszych mieszkańcach miasta, żyjącym samotnie emerytom, dla których opłaty za odbiór śmieci w Białymstoku będą niższe. Jednak, aby tak było, muszą oni spełniać odpowiednie kryteria:

  • mieszkać w pojedynkę w mieszkaniu o powierzchni ponad 40 m2 (czyli druga i trzecia stawka),
  • segregować śmieci,
  • mieć niewysoki dochód
  • nie korzystać z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych.

Dla uzyskania ulgi, która będzie wynosiła połowę stawki, trzeba będzie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

240 butelek w 6 dni. Mieszkańcy zapełnili pierwszy butelkomat

Opłaty za śmieci 2020. Nowe stawki za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości

Na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku czytamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego 2020 r., powinni złożyć w terminie od 17 stycznia do 21 lutego pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca.

Ksiądz odmówił Hołowni udzielenia Komunii. Duchowny odwrócił się do niego plecami

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17 (pok. 105 i 110). Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy referatu pod numerami telefonów: 85 869 6591 (i kolejno aż do końcówki 6597).

Obowiązujące akty prawne dostępne są na stronie www.bip.bialystok.pl.  

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE