600 tys. zł odszkodowania za zaniedbania prawnika. Tyle ma wypłacić ubezpieczyciel

i

Autor: pixabay.com pixabay.com - zdjęcie ilustracyjne

Region

600 tys. zł odszkodowania za zaniedbania prawnika. Tyle ma wypłacić ubezpieczyciel

2023-03-23 17:55

Ubezpieczyciel ma wypłacić 600 tys. zł odszkodowania za zaniedbanie obowiązków przez adwokata - zdecydował w czwartek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd podniósł kwotę 411 tys. zł zasądzoną w pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny.

Odszkodowanie za błędy adwokat

Sprawa dotyczyła odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczona była od odpowiedzialności cywilnej adwokat.

Powództwo wniosła kobieta, która była przez tę adwokat reprezentowana w sprawie o podział majątku jej i byłego męża. Jak wynika z uzasadnienia pozwu, prawniczka nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku pierwszej instancji i nie złożył apelacji, co doprowadziło do uprawomocnienia się orzeczenia.

A to - w ocenie kobiety - było dla niej niekorzystne, bo nie dokonano wyceny nakładów, które poniosła na nieruchomość (budynek mieszkalno-usługowy w centrum Augustowa) i sąd pierwszej instancji o konieczności spłaty tych nakładów w wyroku nie orzekł. Po prawomocnym wyroku, kobieta nie ma obecnie prawnej możliwości dochodzenia połowy wartości tych nakładów.

Ubezpieczyciel chciał oddalenia powództwa o odszkodowanie. Choć nie negował, że adwokat jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności, to - w ocenie tej firmy - w sprawie nie doszło jednak do zawinionego zaniechania ze strony prawnika.

600 tys. zł odszkodowania za zaniedbania prawnika

W lutym 2021 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał jednak, że adwokat nie dochowała należytej staranności, w dużej części powództwo uwzględnił i zasądził 411,1 tys. zł odszkodowania, wraz z ustawowymi odsetkami. Uznał za udowodnione, że gdyby prawniczka prowadziła sprawę prawidłowo, rzetelnie i nie dopuściła się uchybień, rozstrzygnięcie sądu w sprawie dotyczącej majątku byłoby dla jej klientki korzystne i nie doszłoby do powstania szkody.

Apelacje wniosły obie strony. Kobieta domagała się ponownej wyceny wysokości poniesionych przez nią nakładów i podniesienia kwoty do 600 tys. zł. Firma ubezpieczeniowa chciała oddalenia powództwa w całości przy założeniu, że sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, iż działania lub zaniechania adwokat doprowadziły do niedopuszczalności dochodzenia roszczeń. Stała na stanowisku, że takich błędów nie było, a wobec tego nie ponosi ona odpowiedzialności i nie ma konieczności wypłacania odszkodowania.

Po otrzymaniu nowej wyceny wartości nakładów na nieruchomość, Sąd Apelacyjny w Białymstoku uwzględnił w czwartek powództwo kobiety i prawomocni zasądził jej 600 tys. zł odszkodowania z odsetkami; w całości oddalił skargę ubezpieczyciela.

Podlaskie. Potwornie trudna akcja ratowania imigrantów, którzy utknęli na bagnach
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE